Praktyki zawodowe - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Praktyki zawodowe

…tylko WSZIP
Studia WSZIP są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Istotnym elementem kształcenia na wszystkich kierunkach studiów są studenckie praktyki zawodowe, które stanowią integralną część studiów. Wybór i miejsce odbywania praktyk są ściśle związane z kierunkiem studiów i zainteresowaniami studenta. Student może samodzielnie wybrać podmiot, w którym chce odbyć praktykę lub też skorzystać z pomocy Uczelni w wyborze miejsca praktyki. Uczelnia dysponuje bazą instytucji i firm, w których studenci mogą odbywać swoje praktyki. Firmy, które przyjmują naszych studentów na praktykę, to m.in. banki, wszelkiego rodzaju urzędy, zakłady produkcyjne i usługowe, biura rachunkowe, firmy ubezpieczeniowe, biura prawnicze i notarialne, także komórki organizacyjne naszej Uczelni.

Nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zawodowych na wszystkich kierunkach studiów nadzorują odpowiednie Dziekanaty.

 

Pliki do pobrania:

Praktyki zawodowe dla studentów WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu na kierunku Pedagogika

GODZINY PRACY Dziekanatu – PEDAGOGIKA:
środa – niedziela: 8.00-16.00

tel. 74 848 56 00
tel. 74 843 61 01
pedagogika@wwszip.pl

Dokumenty na praktykę:

  1. Porozumienie o organizacji praktyk zawodowych dla studentów WSZiP – do pobrania w Dziekanacie
  2. Dziennik Praktyki Zawodowej – do pobrania ze strony internetowej Uczelni

 

Szczegółowych informacji udziela:
Dziekanat
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych
mgr Marta Kaźmierczak – Opiekun administracyjny praktyk zawodowych
tel. 74 848 56 00 lub 74 843 61 01
pedagogika@wwszip.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

informacja w Dziekanacie

 

Praktyki studenckie stanowią integralną część kształcenia na wszystkich kierunkach prowadzonych w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu o profilu praktycznym i mają charakter obowiązkowy.

Student może uzyskać zaliczenie praktyk na specjalnych warunkach (zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki zawodowej), gdy udokumentuje doświadczenie zawodowe związane z kierunkiem studiów.

Decyzję o zaliczeniu (lub niezaliczeniu) praktyki, podejmuje Opiekun praktyki  w oparciu o złożony przez studenta wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięte efekty kształcenia zgodne z programem tej praktyki.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Podanie o zaliczenie praktyk

Powrót 
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych