fbpx

Praktyki zawodowe

na Uczelni lub przez Internet …tylko WSZIP
Nasze studia na Uczelni i nasze zajęcia przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Istotnym elementem kształcenia na wszystkich kierunkach studiów są studenckie praktyki zawodowe, które stanowią integralną część studiów. Wybór i miejsce odbywania praktyk są ściśle związane z kierunkiem studiów i zainteresowaniami studenta. Student może samodzielnie wybrać podmiot, w którym chce odbyć praktykę lub też skorzystać z pomocy Uczelni w wyborze miejsca praktyki. Uczelnia dysponuje bazą instytucji i firm, w których studenci mogą odbywać swoje praktyki. Firmy, które przyjmują naszych studentów na praktykę, to m.in. banki, wszelkiego rodzaju urzędy, zakłady produkcyjne i usługowe, biura rachunkowe, firmy ubezpieczeniowe, biura prawnicze i notarialne, także komórki organizacyjne naszej Uczelni.

Nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zawodowych na wszystkich kierunkach studiów nadzorują odpowiednie Dziekanaty.

 

Pliki do pobrania:

Praktyki zawodowe dla studentów WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu na kierunku Pedagogika

GODZINY PRACY Dziekanatu – PEDAGOGIKA:
środa – niedziela: 8.00-16.00

tel. 74 848 56 00
tel. 74 843 61 01
pedagogika@wwszip.pl

Dokumenty na praktykę:

  1. Porozumienie o organizacji praktyk zawodowych dla studentów WSZiP – do pobrania w Dziekanacie
  2. Dziennik Praktyki Zawodowej – do pobrania ze strony internetowej Uczelni

 

Szczegółowych informacji udziela:
Dziekanat
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych
mgr Marta Kaźmierczak – Opiekun administracyjny praktyk zawodowych
tel. 74 848 56 00 lub 74 843 61 01
pedagogika@wwszip.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

informacja w Dziekanacie

 

Praktyki studenckie stanowią integralną część kształcenia na wszystkich kierunkach prowadzonych w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu o profilu praktycznym i mają charakter obowiązkowy.

Student może uzyskać zaliczenie praktyk na specjalnych warunkach (zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki zawodowej), gdy udokumentuje doświadczenie zawodowe związane z kierunkiem studiów.

Decyzję o zaliczeniu (lub niezaliczeniu) praktyki, podejmuje Opiekun praktyki  w oparciu o złożony przez studenta wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięte efekty kształcenia zgodne z programem tej praktyki.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Podanie o zaliczenie praktyk

Powrót 
Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych