Wsparcie dla studentów - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Wsparcie dla studentów – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu realizuje wiele działań, mających na celu wsparcie studentów i społeczności akademickiej w życiu codziennym, w tym również w sytuacji kryzysu, traum, żałoby, nagłej zmiany w życiu lub choroby. Uczelnia od dnia 01 marca wdraża procedurę nieodpłatnego wsparcia psychologicznego dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu.

Wsparcie udzielane jest przez psychologa zatrudnionego na Uczelni – aby skorzystać ze wsparcia należy umówić się na spotkanie (online lub stacjonarnie) wysyłając e-mail na adres:

psycholog@wwszip.pl

 

Przed spotkaniem zapoznaj się z regulaminem wsparcia psychologicznego dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu

Zarządzenie Rektora nr 8/2023

 

Godziny konsultacji:

w co drugą środę (począwszy od 15 marca 2023) w godzinach 10.00-12.00

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych