Samorząd Studentów - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Samorząd Studentów

SAMORZĄD STUDENTÓW
samorzad@wwszip.pl

 

Samorząd Studentów, zgodnie z art. 202  ust. 1 Ustawy o szkolnictwie wyższym, tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych przez uczelnię i jest on wyłącznym reprezentantem ogółu studentów.

Samorząd Studentów działa na podstawie ustawy i Regulamin Samorządu Studentów, który określa zasady organizacji i tryb działania samorządu.

Cele działalności Samorządu Studentów można podzielić na trzy główne filary:
1) ochrona praw, godności i interesów studentów
2) inicjowanie życia kulturalno-rozrywkowego
3) sprawy socjalno-bytowe

Jesteśmy …
– prawnymi przedstawicielami studentów przed władzami jednostek uczelni i jednostkami zewnętrznymi
– głosem studentów w sprawach dotyczących braci studenckiej
– aktywnymi i kreatywnymi osobami, które nie boją się wyzwań i zawsze stają w obronie praw studenta

Nasze działania …
– dbamy o wolny czas studentów poprzez organizowanie masowych imprez, wydarzeń i różnego rodzaju akcji i przedsięwzięć takich jak: otrzęsiny pierwszego roku, Juwenalia, Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego i wiele innych.
– współpracujemy z samorządami z innych uczelni oraz z organizacjami studenckimi
– inicjujemy i wspieramy samopomoc studencką
– poprzez członkostwo w Komisji Stypendialnej przyznajemy stypendia
– reprezentujemy studentów w organach uczelni m.in. w Senacie WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu
– pomagamy, działamy, reprezentujemy, aktywujemy, opiniujemy

Daje nam to ….
– uczymy się organizowania i współpracy
– nabywamy nowe i cenne doświadczenia
– poznajemy wielu ciekawych ludzi
– a przede wszystkim świetnie się bawimy

Aby do nas dołączyć …
– Każdy kto chce podczas trwania studiów aktywnie spędzić czas, czynnie brać udział w życiu uczelni, zdobyć doświadczenie pomocne w przyszłości może zgłosić się do nas!

Wszystkich studentów WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu zapraszamy serdecznie do współpracy!!!
Możesz do nas pisać: samorzad@wwszip.pl

Powrót 
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych