Centrum Kreowania Kariery - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Centrum Kreowania Kariery

Centrum Kreowania Kariery Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą Wałbrzychu, to m.in.: Biuro Rekrutacji obsługujące Kandydatów na studia I-go stopnia (licencjackie i inżynierskie) oraz II-go stopnia (magisterskie), Dział Marketingu Uczelni, a także Biuro Karier działające przy uczelni od 2002 roku.

Z myślą o studentach i absolwentach naszej uczelni realizujemy następujące zadania:

  • pozyskujemy oferty pracy, praktyk i staży
  • pośredniczymy między pracodawcami a społecznością akademicką
  • prowadzimy działania informacyjne dotyczące sytuacji na rynku pracy
  • organizujemy warsztaty i wykłady dla studentów i absolwentów
  • prowadzimy rozmowy doradcze umożliwiające wybór kariery zawodowej kandydatowi na studia
  • gromadzimy i rozpowszechniamy informacje o studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach podwyższających kwalifikacje zawodowe
  • pomagamy w kierowaniu rozwojem zawodowym.

 

 

 

 

Powrót 

 

 

 

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych