SPECJALISTA READAPTACJI - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

SPECJALISTA READAPTACJI

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4400 zł 4050 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych którzy z racji swej działalności zawodowej lub własnych potrzeb są zainteresowani pogłębianiem wiedzy z zakresu działań readaptacyjnych. Program studiów adresowany jest do: psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, pracowników urzędu pracy, kuratorów społecznych i zawodowych, służby więziennej, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności rozwijających warsztat pracy z osobami po odbytej karze pozbawienia wolności.

CEL STUDIÓW: przygotowanie specjalistów z różnych dziedzin praktyki społecznej z metodami pracy z osobami po odbytej karze pozbawienia wolności.

Czas trwania: 2 semestry  x 5 miesięcy.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce
 • Standardy prawa polskiego i międzynarodowego w zakresie readaptacji społecznej
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Metody aktywizacji zawodowej w readaptacji społecznej
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Współczesna readaptacja społeczna.
 • Psychologia readaptacji społecznej
 • Psychologiczne skutki odbywania kary pozbawienia wolności.
 • Metody diagnozy w readaptacji społecznej
 • Specyfika kontaktu z klientem i emocjonalne aspekty pracy specjalisty readaptacji
 • Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych do realizacji zadań readaptacyjnych
 • Resocjalizacja i socjoterapia w instytucjach o charakterze zamkniętym i w środowisku otwartym
 • Warsztat umiejętności readaptacyjnych i efektywnej komunikacji
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych