SPECJALISTA READAPTACJI | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

SPECJALISTA READAPTACJI | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Czesne za studia: 4400 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych którzy z racji swej działalności zawodowej lub własnych potrzeb są zainteresowani pogłębianiem wiedzy z zakresu działań readaptacyjnych. Program studiów adresowany jest do: psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, pracowników urzędu pracy, kuratorów społecznych i zawodowych, służby więziennej, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności rozwijających warsztat pracy z osobami po odbytej karze pozbawienia wolności.

CEL STUDIÓW: przygotowanie specjalistów z różnych dziedzin praktyki społecznej z metodami pracy z osobami po odbytej karze pozbawienia wolności.

Czas trwania: 2 semestry  x 5 miesięcy.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce
 • Standardy prawa polskiego i międzynarodowego w zakresie readaptacji społecznej
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Metody aktywizacji zawodowej w readaptacji społecznej
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Współczesna readaptacja społeczna.
 • Psychologia readaptacji społecznej
 • Psychologiczne skutki odbywania kary pozbawienia wolności.
 • Metody diagnozy w readaptacji społecznej
 • Specyfika kontaktu z klientem i emocjonalne aspekty pracy specjalisty readaptacji
 • Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych do realizacji zadań readaptacyjnych
 • Resocjalizacja i socjoterapia w instytucjach o charakterze zamkniętym i w środowisku otwartym
 • Warsztat umiejętności readaptacyjnych i efektywnej komunikacji
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych