ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU-EDUKACJA I TERAPIA Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU-EDUKACJA I TERAPIA Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Pozostało: 9 miejsc

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Czesne za studia: 4800 zł 4450 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i innych placówek, absolwentów posiadających przygotowanie pedagogiczne.

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW: absolwenci szkół wyższych kierunków pedagogika i psychologia, nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.(Posiadających wyższe wykształcenie (I i II stopnia, lub jednolite studia magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne).

OPIS STUDIÓW: celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

LICZBA GODZIN:
525 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Charakterystyka zaburzenia ze spektrum autyzmu – zaburzenia neurorozwojowe.
 2. Znaczenie stymulacji rozwoju i integracji sensorycznej u osób ze spektrum autyzmu.
 3. Kształtowanie mowy i języka u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 4. Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na wszystkich etapach edukacyjnych.
 5. Metodyka nauczania i wychowania uczniów ze spektrum autyzmu – zaburzenia neurorozwojowe. (Pedagogika specjalna)
 6. Planowanie i realizacja rozwoju zawodowego osób dorosłych ze spektrum autyzmu.
 7. Metodyka wychowania i kształcenia przedszkolnego dzieci ze spektrum autyzmu. (Pedagogika specjalna)
 8. Współczesne metody terapii w pracy z osobami  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 9. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. (Pedagogika specjalna)
 10. Zaburzenia nero rozwojowe- zaburzenia ze spektrum autyzmu w ujęciu psychiatrii.
 11. Podstawy komunikacji alternatywnej  i wspomagającej w zaburzeniach ze  spektrum autyzmu.
 12. Podstawowe zabiegi pierwszej pomocy przedmedycznej u dzieci  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 13. Szkoła i rodzic ucznia z zaburzeniami neurorozwojowymi w kontakcie interpersonalnym
 14. Seminarium
 15. Praktyka zawodowa – 180 godzin.

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk Uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych