SPEKTRUM AUTYZMU ORAZ CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJOWE – DIAGNOZA I TERAPIA | Na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Na Uczelni lub przez Internet

Ilość semestrów: 3

Program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i innych placówek, absolwentów posiadających przygotowanie pedagogiczne.

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW: absolwenci szkół wyższych kierunków pedagogika i psychologia, nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

OPIS STUDIÓW: celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Psychologia rozwoju – podstawy teoretyczne rozwoju dzieci i młodzieży, główne koncepcje rozwojowe, podstawy diagnostyki dzieci i młodzieży.
 2. Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii.
 3. Autystyczne spektrum zaburzeń – etiologia, specyfika rozwojowa, rewalidacja.
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu.
 5. Wczesny autyzm dziecięcy – diagnoza i terapia – psychostymulacja i psychokreacja, rewalidacja dzieci przedszkolnych i uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
 6. Zespół Aspergera – diagnoza i terapia – psychostymulacja i psychokorekcja, wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja.
 7. Metodyka wychowania i kształcenia przedszkolnego dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju.
 8. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 9. Metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju w edukacji wczesnoszkolnej.
 10. Metodyka nauczania osób ze spektrum autyzmu w III i IV etapie edukacyjnym.
 11. Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu.
 12. Kształtowanie mowy i języka u dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju.
 13. Metody stymulacji rozwoju dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju.
 14. Główne obszary terapii psychologicznej osób ze spektrum autyzmu.
 15. Metody terapeutyczne wykorzystywane w pracy z osobami ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi.
 16. Edukacja w szkole masowej. Kompetencje nauczyciela w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.
 17. Rodzina w terapii i edukacji dziecka z autyzmem oraz zespołem Aspergera.
 18. Seminarium
 19. Praktyka zawodowa – 120 godzin.

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk Uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego.

Zapisz się teraz: on-line  24h/dobę

Opłaty

Czesne: 3385 zł 3535 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych