ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU-EDUKACJA I TERAPIA Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU-EDUKACJA I TERAPIA Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Czesne za studia: 4800 zł

Forma płatności: do 15 rat 0%

Planowane rozpoczęcie zajęć: 6 kwietnia 2024 r.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i innych placówek, absolwentów posiadających przygotowanie pedagogiczne.

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW: absolwenci szkół wyższych kierunków pedagogika i psychologia, nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.(Posiadających wyższe wykształcenie (I i II stopnia, lub jednolite studia magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne).

OPIS STUDIÓW: celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

LICZBA GODZIN:
525 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Charakterystyka zaburzenia ze spektrum autyzmu – zaburzenia neurorozwojowe.
 2. Znaczenie stymulacji rozwoju i integracji sensorycznej u osób ze spektrum autyzmu.
 3. Kształtowanie mowy i języka u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 4. Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na wszystkich etapach edukacyjnych.
 5. Metodyka nauczania i wychowania uczniów ze spektrum autyzmu – zaburzenia neurorozwojowe. (Pedagogika specjalna)
 6. Planowanie i realizacja rozwoju zawodowego osób dorosłych ze spektrum autyzmu.
 7. Metodyka wychowania i kształcenia przedszkolnego dzieci ze spektrum autyzmu. (Pedagogika specjalna)
 8. Współczesne metody terapii w pracy z osobami  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 9. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. (Pedagogika specjalna)
 10. Zaburzenia nero rozwojowe- zaburzenia ze spektrum autyzmu w ujęciu psychiatrii.
 11. Podstawy komunikacji alternatywnej  i wspomagającej w zaburzeniach ze  spektrum autyzmu.
 12. Podstawowe zabiegi pierwszej pomocy przedmedycznej u dzieci  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 13. Szkoła i rodzic ucznia z zaburzeniami neurorozwojowymi w kontakcie interpersonalnym
 14. Seminarium
 15. Praktyka zawodowa – 180 godzin.

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk Uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych