KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 3490 zł 2840 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pracujący lub chcący pracować w administracji publicznej, a w szczególności osób odpowiedzialnych za skuteczne wdrożenie i monitorowanie stanu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem, a także dla audytorów wewnętrznych.

CEL STUDIÓW: przygotowanie specjalistów do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

 

Czas trwania: 2 semestry  x 5 miesięcy.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wprowadzenie do systemów kontroli zarządczej
 • Współczesne zarządzanie w jednostkach sektora publicznego
 • Organizacja audytu wewnętrznego
 • Metody szacowania ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem
 • Sprawozdawczość i raportowanie wewnątrz organizacji
 • Finanse publiczne
 • Analiza finansowa
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Zamówienia publiczne
 • Systemy zarządzania jakością
 • Organizacja komunikacji wewnętrznej w organizacji
 • Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej
 • Pojęcie nadużycia i oszustwa – aspekty prawne
 • Systemy IT oraz bezpieczeństwo informatyczne
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych