UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE | Rekrutacja trwa

3 RATY za DARMO
Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4800 zł 3600 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych, którzy ukończyli dowolny kierunek studiów, ale przede wszystkim absolwenci psychologii, pedagogiki oraz socjologii, którzy mają potrzebę zdobycia kompetencji w rozpoznawaniu zagrożeń lub wystąpienia uzależnienia i potrzebę skutecznej ingerencji. Skierowane są dla osób pracujących w systemie oświaty, pomocy społecznej, służbie zdrowia czy innych strukturach państwowych.

CEL STUDIÓW: jest nabycie wiedzy oraz odpowiednich umiejętności do pracy z osobami uzależnionymi, a także podstawowych umiejętności niezbędnych dla rozpoznania uzależnienia, motywowania do podjęcia leczenia, funkcjonowania w relacji osoba uzależnioną.

 ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Uzależnienia na tle problemów społecznych.
 • Uzależnienia behawioralne – czynniki sprzyjające powstaniu uzależnienia
 • Psychospołeczne czynniki sprzyjające wystąpieniu nałogów behawioralnych i ich indywidualne i społeczne skutki
 • Wsparcie społeczne jako podstawa oddziaływania interwencyjnego
 • Aspekt psychologiczny interwencji w sytuacjach kryzysowych
 • Uzależnienia substancjonalne
 • Przyczyny używania substancji psychoaktywnych oraz natura uzależnienia
 • Profilaktyka jako źródło wiedzy i umiejętności pomocnych w uniknięcia uzależnienia
 • Dialog motywacyjny jako forma komunikowania się z osobą uzależnioną
 • Praca nad trudnymi emocjami członków rodzin osób uzależnionych
 • Zapobieganie powrotom uzależnień behawioralnych.
 • Wdrażanie programów terapeutycznych.
 • Projekt dyplomowy

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni).

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych