DIAGNOZA RODZINY DYSFUNKCJONALNEJ I DZIECKA KRZYWDZONEGO

od 296 zł 350 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: przez Internet lub na Uczelni

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów wyższych, licencjackich i magisterskich, w szczególności do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz, tj. pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów szkolnych, kuratorów, wychowawców i policjantów, pracujących w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach terapii rodzin.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych w zakresie metod i form pracy z rodziną dysfunkcjonalną oraz zdobycia/poszerzenia umiejętności dotyczących warsztatu pracy w zakresie rozpoznawania zespołu Dziecka Krzywdzonego.

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW:  zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń i  seminariów  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych  w soboty i niedziele, według ustalonego harmonogramu.

LICZBA GODZIN:
200 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Psychologia rozwoju i wychowania dziecka
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Proces diagnostyczny i jego uwarunkowania
 • Metody badań pedagogicznych w diagnozie dziecka i rodziny
 • Metody badań psychologicznych w diagnozie dziecka i rodziny
 • Zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży
 • Diagnoza systemu rodzinnego
 • Diagnoza zaburzeń lękowych i depresyjnych u dzieci
 • Diagnoza dzieci młodzieży z zachowaniami autoagresywnymi
 • Diagnozowania rodziny z problemem alkoholowym
 • Diagnozowanie przemocy i molestowania seksualnego w rodzinie
 • Diagnozowanie rodziny w kryzysie
 • Praca z dzieckiem krzywdzonym
 • Systemy wsparcia dziecka i rodziny
 • Interdyscyplinarny model pomocy rodzinie w kryzysie
 • Mediacje rodzinne
 • Studium przypadków – zajęcia warsztatowe
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3550 zł 4200 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych