fbpx

DIAGNOZA RODZINY DYSFUNKCJONALNEJ I DZIECKA KRZYWDZONEGO

Rozpoczęcie zajęć
11 września 2022 r.

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Opłaty za studia rozpoczynające się w październiku 2022 r.

Rabat otrzymasz od razu!

Pierwsze 3 raty czesnego
gratis (0 zł) …pokrywa

PROMOCJA

Czesne za studia: 4550 zł 3900 zł 3510 zł Tylko teraz
Dodatkowe -10%
dla pierwszych 10 osób

Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów wyższych, licencjackich i magisterskich, w szczególności do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz, tj. pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów szkolnych, kuratorów, wychowawców i policjantów, pracujących w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach terapii rodzin.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych w zakresie metod i form pracy z rodziną dysfunkcjonalną oraz zdobycia/poszerzenia umiejętności dotyczących warsztatu pracy w zakresie rozpoznawania zespołu Dziecka Krzywdzonego.

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW:  zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń i  seminariów  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych  w soboty i niedziele, według ustalonego harmonogramu.

LICZBA GODZIN:
200 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Psychologia rozwoju i wychowania dziecka
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Proces diagnostyczny i jego uwarunkowania
 • Metody badań pedagogicznych w diagnozie dziecka i rodziny
 • Metody badań psychologicznych w diagnozie dziecka i rodziny
 • Zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży
 • Diagnoza systemu rodzinnego
 • Diagnoza zaburzeń lękowych i depresyjnych u dzieci
 • Diagnoza dzieci młodzieży z zachowaniami autoagresywnymi
 • Diagnozowania rodziny z problemem alkoholowym
 • Diagnozowanie przemocy i molestowania seksualnego w rodzinie
 • Diagnozowanie rodziny w kryzysie
 • Praca z dzieckiem krzywdzonym
 • Systemy wsparcia dziecka i rodziny
 • Interdyscyplinarny model pomocy rodzinie w kryzysie
 • Mediacje rodzinne
 • Studium przypadków – zajęcia warsztatowe
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych