MEDIACJE SZKOLNE - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

MEDIACJE SZKOLNE

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 3900 zł 3250 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich w szczególności w zakresie: prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, którzy są zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych.

CEL STUDIÓW: przygotowanie do pełnienia funkcji mediatora szkolnego; Absolwent studiów podyplomowych zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenie mediacji. Studia mają charakter teoretyczno-praktyczny i oprócz wykładów obejmują trening umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia postępowań mediacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rówieśniczej i szkolnej.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

Program studiów zgodny jest ze Standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych wydanymi przez Rzecznika Praw Dziecka.

Czas trwania: dwa semestry/ 190 h

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Psychologia rozwiązywania konfliktów
 • Istota mediacji szkolnych
 • Zasady i etapy postępowania mediacyjnego
 • Techniki mediacyjne
 • Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych
 • Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji
 • Standardy mediacji rówieśniczej
 • Symulacje mediacji rówieśniczej
 • Stres w pracy mediatora
 • Wzór regulaminu Szkolnego Klubu Mediatora
 • Dynamika emocji w mediacji
 • Zaproszenie na mediacje rówieśnicze
 • Sprawozdanie z posiedzenia mediacyjnego w mediacji rówieśniczej
 • Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych