MEDIACJE SZKOLNE | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

MEDIACJE SZKOLNE | Rekrutacja trwa

3 RATY za DARMO
Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 3900 zł 2925 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich w szczególności w zakresie: prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, którzy są zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych.

CEL STUDIÓW: przygotowanie do pełnienia funkcji mediatora szkolnego; Absolwent studiów podyplomowych zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenie mediacji. Studia mają charakter teoretyczno-praktyczny i oprócz wykładów obejmują trening umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia postępowań mediacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rówieśniczej i szkolnej.

Program studiów zgodny jest ze Standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych wydanymi przez Rzecznika Praw Dziecka.

Czas trwania: dwa semestry/ 190 h

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Psychologia rozwiązywania konfliktów
 • Istota mediacji szkolnych
 • Zasady i etapy postępowania mediacyjnego
 • Techniki mediacyjne
 • Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych
 • Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji
 • Standardy mediacji rówieśniczej
 • Symulacje mediacji rówieśniczej
 • Stres w pracy mediatora
 • Wzór regulaminu Szkolnego Klubu Mediatora
 • Dynamika emocji w mediacji
 • Zaproszenie na mediacje rówieśnicze
 • Sprawozdanie z posiedzenia mediacyjnego w mediacji rówieśniczej
 • Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych