PEDAGOGIKA ŻŁOBKOWA – PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

PEDAGOGIKA ŻŁOBKOWA – PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Czesne za studia: 4350 zł 4000 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni chcących zdobyć kwalifikacje w zawodzie dziennego opiekuna i niani, opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym lub organizować własne żłobki i kluby dziecięce.

CEL STUDIÓW: Zdobycie wiedzy niezbędnej do planowania pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej oraz organizacji żłobka i klubu dziecięcego. Wyposażenie w umiejętności z zakresu organizacji środowiska życia małego dziecka oraz dokonywania diagnozy postępów rozwojowych dziecka, w tym dokumentacji rozwoju dziecka. Przygotowanie do prowadzenia działań pielęgnacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i wychowawczymi.

CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Pedagogika społeczna
  2. Psychologia rozwojowa małego dziecka
  3. Pielęgnacja i żywienie małego dziecka
  4. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
  5. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
  6. Diagnozowanie środowiska
  7. Wybrane modele pracy z dzieckiem i rodziną
  8. Przepisy prawne związane z opieką nad małym dzieckiem
  9. Funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych
  10. Praktyka

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych