PEDAGOGIKA ŻŁOBKOWA – PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

PEDAGOGIKA ŻŁOBKOWA – PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Czesne za studia: 4350 zł 3700 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni chcących zdobyć kwalifikacje w zawodzie dziennego opiekuna i niani, opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym lub organizować własne żłobki i kluby dziecięce.

CEL STUDIÓW: Zdobycie wiedzy niezbędnej do planowania pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej oraz organizacji żłobka i klubu dziecięcego. Wyposażenie w umiejętności z zakresu organizacji środowiska życia małego dziecka oraz dokonywania diagnozy postępów rozwojowych dziecka, w tym dokumentacji rozwoju dziecka. Przygotowanie do prowadzenia działań pielęgnacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i wychowawczymi.

CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Pedagogika społeczna
  2. Psychologia rozwojowa małego dziecka
  3. Pielęgnacja i żywienie małego dziecka
  4. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
  5. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
  6. Diagnozowanie środowiska
  7. Wybrane modele pracy z dzieckiem i rodziną
  8. Przepisy prawne związane z opieką nad małym dzieckiem
  9. Funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych
  10. Praktyka

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych