ZARZĄDZANIE ROZWOJEM I ZMIANĄ ŚCIEŻKI KARIERY (CAREER ADVISORY) - Studia podyplomowe ...tylko WSZIP

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM I ZMIANĄ ŚCIEŻKI KARIERY (CAREER ADVISORY)

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 3500 zł 3150 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pragnący poznać zagadnienia rozwoju pracowników w organizacjach oraz działaniom podejmowanym przez organizacje w celu efektywnego zarządzania potencjałem ludzkim w aspekcie systemowym. Podstawą działań ukierunkowanych na rozwój jest planowanie kariery uwzględniające zarówno sferę zawodową jak i osobistą pracowników.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych słuchaczy niezbędnych do rozwoju i kształtowania kariery zawodowej w organizacjach oraz nabycie umiejętności w zakresie stosowania metod zarządzania karierą i rozwojem pracowników.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Kultura organizacyjna i jej wpływ na zarządzanie rozwojem pracowników
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Rola i zadania przełożonego w rozwoju pracowników
 • Kształtowanie wymagań wobec pracowników
 • Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych na bazie Assessment / Development Center
 • System szkoleń w organizacji i rynek szkoleń zewnętrznych
 • Zarządzanie zaangażowaniem pracowników
 • Budowanie ścieżek awansów organizacyjnych
 • Rola Employer Brandingu w procesie pozyskiwania i rozwoju pracowników
 • Zarządzanie talentami i ścieżki karier utalentowanych pracowników
 • Rozwój pozazawodowy pracowników
 • Coaching i mentoring jako narzędzia rozwoju pracowników
 • Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, jedna fotografia, kwestionariusz osobowy (druk uczelni).

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych