ZARZĄDZANIE ROZWOJEM I ZMIANĄ ŚCIEŻKI KARIERY (CAREER ADVISORY) | Rekrutacja trwa - Studia podyplomowe ...tylko WSZIP

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM I ZMIANĄ ŚCIEŻKI KARIERY (CAREER ADVISORY) | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 3500 zł 2850 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pragnący poznać zagadnienia rozwoju pracowników w organizacjach oraz działaniom podejmowanym przez organizacje w celu efektywnego zarządzania potencjałem ludzkim w aspekcie systemowym. Podstawą działań ukierunkowanych na rozwój jest planowanie kariery uwzględniające zarówno sferę zawodową jak i osobistą pracowników.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych słuchaczy niezbędnych do rozwoju i kształtowania kariery zawodowej w organizacjach oraz nabycie umiejętności w zakresie stosowania metod zarządzania karierą i rozwojem pracowników.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Kultura organizacyjna i jej wpływ na zarządzanie rozwojem pracowników
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Rola i zadania przełożonego w rozwoju pracowników
 • Kształtowanie wymagań wobec pracowników
 • Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych na bazie Assessment / Development Center
 • System szkoleń w organizacji i rynek szkoleń zewnętrznych
 • Zarządzanie zaangażowaniem pracowników
 • Budowanie ścieżek awansów organizacyjnych
 • Rola Employer Brandingu w procesie pozyskiwania i rozwoju pracowników
 • Zarządzanie talentami i ścieżki karier utalentowanych pracowników
 • Rozwój pozazawodowy pracowników
 • Coaching i mentoring jako narzędzia rozwoju pracowników
 • Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, jedna fotografia, kwestionariusz osobowy (druk uczelni).

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych