LIDER INNOWACJI | Rekrutacja trwa - Studia podyplomowe ...tylko WSZIP

LIDER INNOWACJI | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 3500 zł 2850 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pragnący dołączyć do zespołów specjalizujących się w zakresie projektowania innowacyjnych produktów i usług, skoncentrowanych na realnych potrzebach klientów i użytkowników.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych słuchaczy którzy na co dzień zajmują się lub planują w swojej przyszłości zawodowej zajmować się przygotowywaniem, zarządzaniem i komercjalizacją produktów i usług, których przewaga konkurencyjna ma opierać się na innowacjach

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Podstawy teorii innowacji produktowych, usługowych i społecznych
 • Wprowadzenie do metod projektowania innowacji
 • Lider innowacji, broker innowacji, lider zmian – cechy, podobieństwa, różnice, kompetencje
 • Pozyskiwanie pomysłów i rozwiązań innowacyjnych
 • Budowanie zespołów i prezentacja wyzwań projektowych
 • Marketing przedsięwzięć innowacyjnych
 • Psychologia zachowań konsumenckich
 • Generowanie pomysłów, techniki kreatywne
 • Prosty język w komunikacji innowacji
 • Planowanie wdrożenia i rozwoju innowacji
 • Praca metodą projektową i zarządzanie zmianą
 • Coaching i mentoring w zarządzaniu innowacyjnym
 • Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, jedna fotografia, kwestionariusz osobowy (druk uczelni).

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych