LIDER INNOWACJI - Studia podyplomowe ...tylko WSZIP

LIDER INNOWACJI

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 3500 zł 3150 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pragnący dołączyć do zespołów specjalizujących się w zakresie projektowania innowacyjnych produktów i usług, skoncentrowanych na realnych potrzebach klientów i użytkowników.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych słuchaczy którzy na co dzień zajmują się lub planują w swojej przyszłości zawodowej zajmować się przygotowywaniem, zarządzaniem i komercjalizacją produktów i usług, których przewaga konkurencyjna ma opierać się na innowacjach

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Podstawy teorii innowacji produktowych, usługowych i społecznych
 • Wprowadzenie do metod projektowania innowacji
 • Lider innowacji, broker innowacji, lider zmian – cechy, podobieństwa, różnice, kompetencje
 • Pozyskiwanie pomysłów i rozwiązań innowacyjnych
 • Budowanie zespołów i prezentacja wyzwań projektowych
 • Marketing przedsięwzięć innowacyjnych
 • Psychologia zachowań konsumenckich
 • Generowanie pomysłów, techniki kreatywne
 • Prosty język w komunikacji innowacji
 • Planowanie wdrożenia i rozwoju innowacji
 • Praca metodą projektową i zarządzanie zmianą
 • Coaching i mentoring w zarządzaniu innowacyjnym
 • Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, jedna fotografia, kwestionariusz osobowy (druk uczelni).

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych