NEUROLOGOPEDIA | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

NEUROLOGOPEDIA | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4600 zł 3950 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: logopedzi (absolwenci studiów II stopnia z kwalifikacjami zawodowymi logopedy lub dyplomem ukończenia studiów II-go stopnia wraz z świadectwem ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych), którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne dotyczące oddziaływań logopedycznych w stosunku do osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

CEL STUDIÓW: studia mają charakter doskonalący; znacznie poszerzają i ugruntowują teoretyczną wiedzę dotyczącą zaburzeń mowy o etiologii neurologicznej Absolwent studiów, będzie mógł podjąć pracę w placówkach oświatowych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, która wynika z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (np. z mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołami genetycznymi).

 ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych według ustalonego harmonogramu.

Czas trwania: 2 semestry  x 5 miesięcy

 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

 • Biologiczne uwarunkowania rozwoju człowieka
 • Neurolingwistyczny kontekst zaburzeń mowy
 • Neurologia wieku rozwojowego
 • Metody wspierające rozwój i terapię neurologopedyczną dziecka
 • Wczesna interwencja neurologopedyczna
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się
 • Neurologopedia dorosłych
 • Diagnoza i terapia osób dorosłych jąkających się
 • Specyfika zaburzeń mowy w chorobach psychiatrycznych i otępiennych
 • Metody fizjoterapii w neurologopedii
 • Psychologiczne aspekty pracy z dzieckiem i dorosłym przewlekle chorym
 • Praktyka neurologopedyczna hospitacyjna
 • Praktyka neurologopedyczna czynna
 • Projekt dyplomowy

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni).

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych