NEUROLOGOPEDIA - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

NEUROLOGOPEDIA

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4600 zł 4250 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: logopedzi (absolwenci studiów II stopnia z kwalifikacjami zawodowymi logopedy lub dyplomem ukończenia studiów II-go stopnia wraz z świadectwem ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych), którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne dotyczące oddziaływań logopedycznych w stosunku do osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

CEL STUDIÓW: studia mają charakter doskonalący; znacznie poszerzają i ugruntowują teoretyczną wiedzę dotyczącą zaburzeń mowy o etiologii neurologicznej Absolwent studiów, będzie mógł podjąć pracę w placówkach oświatowych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, która wynika z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (np. z mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołami genetycznymi).

 ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych według ustalonego harmonogramu.

Czas trwania: 2 semestry  x 5 miesięcy

 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

 • Biologiczne uwarunkowania rozwoju człowieka
 • Neurolingwistyczny kontekst zaburzeń mowy
 • Neurologia wieku rozwojowego
 • Metody wspierające rozwój i terapię neurologopedyczną dziecka
 • Wczesna interwencja neurologopedyczna
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się
 • Neurologopedia dorosłych
 • Diagnoza i terapia osób dorosłych jąkających się
 • Specyfika zaburzeń mowy w chorobach psychiatrycznych i otępiennych
 • Metody fizjoterapii w neurologopedii
 • Psychologiczne aspekty pracy z dzieckiem i dorosłym przewlekle chorym
 • Praktyka neurologopedyczna hospitacyjna
 • Praktyka neurologopedyczna czynna
 • Projekt dyplomowy

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni).

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych