HORECA MENEDŻER | Rekrutacja trwa - Studia podyplomowe ...tylko WSZIP

HORECA MENEDŻER | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 3500 zł 2850 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pragnący dołączyć do zespołów specjalizujących się w zakresie projektowania innowacyjnych produktów i usług, skoncentrowanych na realnych potrzebach klientów i użytkowników.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych słuchaczy którzy na co dzień zajmują się lub planują w swojej przyszłości zawodowej zajmować się przygotowywaniem, zarządzaniem i komercjalizacją produktów i usług, których przewaga konkurencyjna ma opierać się na innowacjach

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Zrównoważone zarządzanie zasobami
 • Otoczenie biznesu i podstawy prawa w branży sektorze HORECA
 • Zakupy i łańcuch dostaw w turbulentnych warunkach rynkowych
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Zarządzanie strategiczne w sektorze HORECA
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w branży sektorze HORECA
 • Rola i zadania przełożonego w rozwoju pracowników
 • Kształtowanie wymagań wobec pracowników
 • Zachowania konsumenckie w nowych warunkach rynkowych
 • Efektywna komunikacja
 • Kultura gościnności
 • Zarządzanie relacjami z klientem / gościem
 • Coaching i mentoring jako narzędzia rozwoju pracowników
 • Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, jedna fotografia, kwestionariusz osobowy (druk uczelni).

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych