Gerontopedagogika | Studia podyplomowe | Psychogeriatria

GERONTOPEDAGOGIKA | Rekrutacja trwa

3 RATY za DARMO
Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4200 zł 3150 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia kierowane do absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, wychowanie fizyczne – specjalność nauczycielska, pielęgniarstwo, fizjoterapia.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Metodyka organizacji czasu wolnego człowieka dorosłego
 2. Warsztat twórczości i kreatywności
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów
 4. Zdrowe myślenie w ujęciu terapii Simontona
 5. Biblioterapia i drama w pracy z seniorami
 6. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna seniorów
 7. Biomedyczne podstawy rozwoju (przedmiot do wyboru)
 8. Kryzysy okresu starości w ujęciu pedagogicznym
 9. Projekt dyplomowy
 10. Animacja pedagogika czasu wolnego
 11. Techniki radzenia sobie ze stresem w pracy z seniorami
 12. Starzenie się a styl życia
 13. Wybrane zagadnienia z gerontologii społecznej
 14. Wsparcie psychologiczne osób starszych
 15. Zdrowie publiczne i diagnozowanie potrzeb zdrowotnych w aspekcie starzenia człowieka
 16. Polityka zdrowotna i organizacja zdrowia wobec starości
 17. Andragogika
 18. Metody i techniki terapii zajęciowej dla seniorów

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych