NAUCZANIE RELIGII Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W SZKOLE; Przyjazdowe lub w Internecie

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Przyjazdowe, Internet

Ilość semestrów: 3

CEL STUDIÓW: Studia przygotowują do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem platform edukacyjnych oraz ogólnie dostępnych zasobów Internetowych – publikowania materiałów, zadań, quizów, ankiet i prezentacji, moderowania forum i czatu. Dodatkowo program zajęć został tak przygotowany, aby nabyć umiejętności w przygotowywaniu wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych dla uczniów – graficznych, dźwiękowych i filmowych.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu i z poczty elektronicznej oraz systematyczny dostęp do sieci internetowej na czas trwania kursu.

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do wykorzystywania nowoczesnych technologii (w tym w nauczaniu na odległość) w nauczaniu religii.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Komunikacja w Internecie,
 2. Podstawy projektowania graficznego,
 3. Tworzenie i edycja filmów,
 4. Edycja plików muzycznych,
 5. Grafika prezentacyjna
 6. Komputerowe systemy do kształcenia na odległość
 7. Media społecznościowe w edukacji
 8. Współczesne narzędzia edukacji multimedialnej
 9. Prawo autorskie i licencje
 10. Emisja głosu i sztuka prezentacji
 11. Systemy wideokonferencji
 12. Prowadzenie działań promocyjnych z wykorzystaniem technologii internetowych
 13. Dokumentacja przebiegu kształcenia na odległość
 14. Praktyka pedagogiczna

Opłaty

Opłata wstępna: 100 zł
Koszt pierwszego semestru: 1002 zł
Koszt Studiów: 3455 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych