PRZYRODA – NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

od 280 zł

Rozpoczęcie zajęć
24 października 2021

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Przyroda – studia podyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, zamierzających nauczać przedmiotu przyroda.

CEL STUDIÓW:  Przygotowanie słuchaczy do nauczania przyrody w szkołach poprzez poszerzenie wiedzy nie tylko z biologii, ale i pedagogiki czy dydaktyki. Łączy wiedzę merytoryczną z metodyczną i daje całościowe przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji nauczyciela przyrody.

LICZBA GODZIN:
395 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Biologia
 2. Ekologia
 3. Aspekty ochrony środowiska przyrodniczego
 4. Fizyka
 5. Geografia
 6. Chemia
 7. Planowanie dydaktyczne
 8. Emisja i higiena głosu
 9. Diagnostyka edukacyjna
 10. Metody edukacji interaktywnej
 11. Metodyka i dydaktyka przyrody
 12. Praktyka pedagogiczna
 13. Warsztaty przyrodnicze

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia podyplomowe przez Internet lub na Uczelni …tylko WSZIP

Nasze innowacyjne przyszłościowe programy akademickie dla kierunków o profilu praktycznym są poświęcone stworzeniu umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu!
Nasze programy są po to, aby pomóc naszym Słuchaczom stać się bardziej konkurencyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej.
Umiejętności zawodowe są najważniejsze na rynku pracy!

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 4200 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych