fbpx

FLORYSTYKA – NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU FLORYSTYKI W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

Rozpoczęcie zajęć
25 września 2022

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Opłaty za studia rozpoczynające się w październiku 2022 r.

Rabat otrzymasz od razu!

Pierwsze 3 raty czesnego
gratis (0 zł) …pokrywa

PROMOCJA

Czesne za studia: 4650 zł 4000 zł 3600 zł Tylko teraz
Dodatkowe -10%
dla pierwszych 10 osób

Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA: Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania w zakresie nauczania przedmiotów z zakresu florystyki.

CEL STUDIÓW: Wyposażenie słuchaczy w wiedzę niezbędną do nauczania florystyki. Słuchacz zdobędzie umiejętności m.in. z materiałoznawstwa roślinnego i nieroślinnego, kulturowych podstaw florystyki, środków wyrazu twórczego czy kompozycji florystycznych.

LICZBA GODZIN:
350 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Wybrane zagadnienia z botaniki
 2. Gatunki stosowane we florystyce
 3. Pielęgnacja roślin
 4. Środki techniczne w materiałoznawstwie
 5. Materiały pomocnicze
 6. Rośliny w kulturze
 7. Florystyka na przestrzeni dziejów
 8. Teoria barw
 9. Cechy plastyczne materiału
 10. Zasady kompozycji plastycznej
 11. Dokumentacja projektowa
 12. Kompozycje florystyczne
 13. Florystyka okolicznościowa
 14. Dekoracje wnętrz
 15. Kompozycje obsadzane
 16. Bezpieczeństwo pracy we florystyce
 17. Firma florystyczna
 18. Marketing produktów florystycznych
 19. Komunikacja społeczna
 20. Seminarium
 21. Metodyka i dydaktyka
 22. Praktyka pedagogiczna
 23. Pracownia

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych