FLORYSTYKA – NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU FLORYSTYKI W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

od 247 zł 290 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: przez Internet lub na Uczelni

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA: Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania w zakresie nauczania przedmiotów z zakresu florystyki.

CEL STUDIÓW: Wyposażenie słuchaczy w wiedzę niezbędną do nauczania florystyki. Słuchacz zdobędzie umiejętności m.in. z materiałoznawstwa roślinnego i nieroślinnego, kulturowych podstaw florystyki, środków wyrazu twórczego czy kompozycji florystycznych.

LICZBA GODZIN:
350 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Wybrane zagadnienia z botaniki
 2. Gatunki stosowane we florystyce
 3. Pielęgnacja roślin
 4. Środki techniczne w materiałoznawstwie
 5. Materiały pomocnicze
 6. Rośliny w kulturze
 7. Florystyka na przestrzeni dziejów
 8. Teoria barw
 9. Cechy plastyczne materiału
 10. Zasady kompozycji plastycznej
 11. Dokumentacja projektowa
 12. Kompozycje florystyczne
 13. Florystyka okolicznościowa
 14. Dekoracje wnętrz
 15. Kompozycje obsadzane
 16. Bezpieczeństwo pracy we florystyce
 17. Firma florystyczna
 18. Marketing produktów florystycznych
 19. Komunikacja społeczna
 20. Seminarium
 21. Metodyka i dydaktyka
 22. Praktyka pedagogiczna
 23. Pracownia

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3700 zł 4350 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych