MECHANIKA I ELEKTRONIKA – NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW MECHANICZNO – ELEKTRONICZNYCH (MECHATRONIKI) W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH | …przez Internet

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - MARZEC 2020 r.

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania do nauczania przedmiotów elektryczno-mechanicznych w szkole.

CEL STUDIÓW: Przygotowanie merytoryczne, metodyczne i praktyczne nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w obszarze zawodowym, jakim jest mechatronika. Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy stanowiącą integrację m.in. takich dziedzin jak mechanika, elektronika i elektrotechnika, obejmuje programowalne urządzenia i systemy mechatroniczne czy automatykę. Absolwenci studiów podyplomowych z mechatroniki, zdobywają uprawnienia nauczyciela przedmiotów zawodowych. Nauczyciele będą przygotowani do prowadzenia zajęć zgodnie z podstawą programową.

LICZBA GODZIN:
350 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Rysunek techniczny, dokumentacja techniczna
 2. Materiałoznawstwo
 3. Podstawy konstrukcji maszyn
 4. Elektrotechnika i  instalacje elektryczne
 5. Podstawy automatyki
 6. Technologie i konstrukcje mechaniczne
 7. Instalacja urządzeń elektronicznych
 8. Układy sterowania i regulacji
 9. Elektronika
 10. Pneumatyka i hydraulika
 11. Technologie i konstrukcje mechaniczne
 12. Urządzenia i systemy mechatroniczne i ich obsługa
 13. Pomiary w układach elektryczno-elektronicznych
 14. Podstawy mechatroniki
 15. Metodyka i dydaktyka
 16. Praktyka pedagogiczna
 17. Pracownia

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 4370 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 18 rat odsetki 0%

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych