MECHANIKA I ELEKTRONIKA – NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW MECHANICZNO – ELEKTRONICZNYCH (MECHATRONIKI) W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

od 307 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania do nauczania przedmiotów elektryczno-mechanicznych w szkole.

CEL STUDIÓW: Przygotowanie merytoryczne, metodyczne i praktyczne nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w obszarze zawodowym, jakim jest mechatronika. Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy stanowiącą integrację m.in. takich dziedzin jak mechanika, elektronika i elektrotechnika, obejmuje programowalne urządzenia i systemy mechatroniczne czy automatykę. Absolwenci studiów podyplomowych z mechatroniki, zdobywają uprawnienia nauczyciela przedmiotów zawodowych. Nauczyciele będą przygotowani do prowadzenia zajęć zgodnie z podstawą programową.

LICZBA GODZIN:
410 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Rysunek techniczny, dokumentacja techniczna
 2. Materiałoznawstwo
 3. Podstawy konstrukcji maszyn
 4. Elektrotechnika i  instalacje elektryczne
 5. Podstawy automatyki
 6. Technologie i konstrukcje mechaniczne
 7. Instalacja urządzeń elektronicznych
 8. Układy sterowania i regulacji
 9. Elektronika
 10. Pneumatyka i hydraulika
 11. Technologie i konstrukcje mechaniczne
 12. Urządzenia i systemy mechatroniczne i ich obsługa
 13. Pomiary w układach elektryczno-elektronicznych
 14. Podstawy mechatroniki
 15. Metodyka i dydaktyka
 16. Praktyka pedagogiczna
 17. Pracownia

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 450 zł
Czesne za studia: 4600 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych