fbpx

PLASTYKA – NAUCZANIE PLASTYKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

Rozpoczęcie zajęć
11 września 2022 r.

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Opłaty za studia rozpoczynające się w październiku 2022 r.

Rabat otrzymasz od razu!

Pierwsze 3 raty czesnego
gratis (0 zł) …pokrywa

PROMOCJA

Czesne za studia: 4650 zł 4000 zł 3600 zł Tylko teraz
Dodatkowe -10%
dla pierwszych 10 osób

Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla osób z przygotowaniem pedagogicznym, zamierzających nauczać przedmiotu platyka.

CEL STUDIÓW: Przygotowanie merytoryczne, praktyczne, warsztatowe oraz zdobycie uprawnień do nauczania plastyki w szkole, zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Ukończenie studiów umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz metod kształcenia  niezbędnych do prowadzenia zajęć z plastyki, oraz zasad dokonywania pomiaru dydaktycznego.

LICZBA GODZIN:
375 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

ORGANIZACJA STUDIÓW: Zajęcia obejmują zagadnienie z zakresu metodyki nauczania plastyki oraz zajęcia warsztatowe z zakresu kompozycji, technik plastycznych, rysunku, malarstwa, grafiki i formowania przestrzennego z elementami rzeźby oraz wykłady i ćwiczenia z historii sztuki i sztuki współczesnej.

Program studiów obejmuje również obowiązkową praktykę pedagogiczną.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Historia sztuki (do XIX w.)
 2. Analiza dzieła sztuki
 3. Sztuka współczesna
 4. Fotografika
 5. Rysunek
 6. Podstawy malarstwa
 7. Grafika
 8. Formowanie przestrzenne
 9. Kompozycje plastyczne
 10. Grafika komputerowa
 11. Edukacja multimedialna
 12. Plener plastyczny
 13. Metodyka i dydaktyka plastyki
 14. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia podyplomowe na Uczelni lub przez Internet …tylko WSZIP

Nasze innowacyjne przyszłościowe programy akademickie dla kierunków o profilu praktycznym są poświęcone stworzeniu umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu!
Nasze programy są po to, aby pomóc naszym Słuchaczom stać się bardziej konkurencyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej.
Umiejętności zawodowe są najważniejsze na rynku pracy!

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych