fbpx

JĘZYK POLSKI – NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

Rozpoczęcie zajęć
11 września 2022 r.

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Opłaty za studia rozpoczynające się w październiku 2022 r.

Rabat otrzymasz od razu!

Pierwsze 3 raty czesnego
gratis (0 zł) …pokrywa

PROMOCJA

Czesne za studia: 5500 zł 4850 zł 4365 zł Tylko teraz
Dodatkowe -10%
dla pierwszych 10 osób

Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia podyplomowe o specjalności Nauczanie języka polskiego są kierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne, które pragną uzyskać dodatkowe kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i średniej.

CEL STUDIÓW: przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć języka polskiego, wyposażenie w komplet umiejętności i wiedzy z zakresu nauki o języku, nauki o literaturze, założeń ideowych i estetycznych poszczególnych epok i prądów literackich, wiedzy o kulturze, nauki o systemie gramatycznym i leksykalnym, analizy i interpretacji rozmaitych typów tekstów.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
370 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Literatura epok dawnych.
 2. Literatura XIX wieku.
 3. Literatura XX i XXI wieku.
 4. Literatura dla dzieci i młodzieży.
 5. Poetyka.
 6. Teoria literatury.
 7. Analiza i interpretacja teksu.
 8. Gramatyka opisowa.
 9. Leksykologia i leksykografia.
 10. Stylistyka i kultura języka polskiego.
 11. Wiedza o kulturze i sztuce.
 12. Sztuka czytania i redagowania.
 13. Metodyka nauczania języka polskiego.
 14. Seminarium dyplomowe.
 15. Praktyka pedagogiczna.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych