JĘZYK POLSKI – NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

od 340 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia podyplomowe o specjalności Nauczanie języka polskiego są kierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne, które pragną uzyskać dodatkowe kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i średniej.

CEL STUDIÓW: przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć języka polskiego, wyposażenie w komplet umiejętności i wiedzy z zakresu nauki o języku, nauki o literaturze, założeń ideowych i estetycznych poszczególnych epok i prądów literackich, wiedzy o kulturze, nauki o systemie gramatycznym i leksykalnym, analizy i interpretacji rozmaitych typów tekstów.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
370 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Literatura epok dawnych.
 2. Literatura XIX wieku.
 3. Literatura XX i XXI wieku.
 4. Literatura dla dzieci i młodzieży.
 5. Poetyka.
 6. Teoria literatury.
 7. Analiza i interpretacja teksu.
 8. Gramatyka opisowa.
 9. Leksykologia i leksykografia.
 10. Stylistyka i kultura języka polskiego.
 11. Wiedza o kulturze i sztuce.
 12. Sztuka czytania i redagowania.
 13. Metodyka nauczania języka polskiego.
 14. Seminarium dyplomowe.
 15. Praktyka pedagogiczna.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 5100 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych