NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH | na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia podyplomowe o specjalności Nauczanie języka polskiego są kierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne, które pragną uzyskać dodatkowe kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i średniej.

CEL STUDIÓW: przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć języka polskiego, wyposażenie w komplet umiejętności i wiedzy z zakresu nauki o języku, nauki o literaturze, założeń ideowych i estetycznych poszczególnych epok i prądów literackich, wiedzy o kulturze, nauki o systemie gramatycznym i leksykalnym, analizy i interpretacji rozmaitych typów tekstów.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
380 godz.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Literatura epok dawnych.
 2. Literatura XIX wieku.
 3. Literatura XX i XXI wieku.
 4. Literatura dla dzieci i młodzieży.
 5. Poetyka.
 6. Teoria literatury.
 7. Analiza i interpretacja teksu.
 8. Gramatyka opisowa.
 9. Leksykologia i leksykografia.
 10. Stylistyka i kultura języka polskiego.
 11. Wiedza o kulturze i sztuce.
 12. Sztuka czytania i redagowania.
 13. Metodyka nauczania języka polskiego.
 14. Seminarium dyplomowe.
 15. Praktyka pedagogiczna.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 4400 zł lub 12 x 367 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 (raty 0%)

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych