NAUCZANIE – LOGISTYKA I SPEDYCJA | Na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Na Uczelni lub przez Internet

Ilość semestrów: 3

Celem studiów podyplomowych Logistyka i spedycja jest przygotowanie nauczycieli do kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor, a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu transportu, logistyki i spedycji

Studia przygotowują nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach:

  • Technik logistyk (333107)
  • Technik spedytor (333108)

Program studiów został opracowany w oparciu o aktualne podstawy programowe i obejmuje treści kształcenia wymienione w kwalifikacjach:

  • A28 – organizacja i nadzorowanie transportu
  • A29 – obsługa klientów i kontrahentów
  • A30 – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
  • A31 – zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
  • A32 – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

W programie uwzględniono oddzielny moduł dydaktyczny w liczbie 60. godzin zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012 r.). W okresie studiów słuchacze odbywają praktykę w liczbie 60. godzin.

Zapisz się teraz: on-line  24h/dobę

Opłaty

Czesne: 3535 zł 3685 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych