INTERWENCJA KRYZYSOWA I POMOC PSYCHOLOGICZNA RODZINIE W KRYZYSIE

od 288 zł 342 zł

Rozpoczęcie zajęć
12 września 2021

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: przez Internet lub na Uczelni

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych, w szczególności pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych, policjantów, strażników miejskich , których celem jest  zdobycie kompetencji i zwiększenie osobistych możliwości w pracy z rodziną.

CEL STUDIÓW: przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysami rozwojowymi (kryzysy małżeńskie, rodzinne, związane z trudnościami szkolnymi, kryzysy adolescencyjne,  wieku podeszłego i inne) lub z kryzysami sytuacyjnymi (doświadczenia traumatyczne, utrata i żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane z chorobą psychiczną, somatyczną i inne).

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń, warsztatów i  praktyk odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Psychologia osobowości
 • Psychologia i socjologia różnic indywidualnych
 • Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej
 • Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem
 • Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści i przemocy seksualnej
 • Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof
 • Interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień
 • Interwencja kryzysowa wobec ofiar przemocy
 • Motywowanie do korzystania z pomocy i opracowywanie planu pomocy
 • Prawne aspekty interwencji kryzysowej
 • Trening przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Trening psychologicznych umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej
 • Trening intrapersonalny uczestników
 • Stres i wypalenie zawodowe u pracowników interwencji kryzysowej – superwizja
 • Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3450 zł 4100 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych