INTERWENCJA KRYZYSOWA I POMOC PSYCHOLOGICZNA RODZINIE W KRYZYSIE | …przez Internet

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - MARZEC 2020 r.

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych, w szczególności pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych, policjantów, strażników miejskich , których celem jest  zdobycie kompetencji i zwiększenie osobistych możliwości w pracy z rodziną.

CEL STUDIÓW: przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysami rozwojowymi (kryzysy małżeńskie, rodzinne, związane z trudnościami szkolnymi, kryzysy adolescencyjne,  wieku podeszłego i inne) lub z kryzysami sytuacyjnymi (doświadczenia traumatyczne, utrata i żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane z chorobą psychiczną, somatyczną i inne).

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń, warsztatów i  praktyk odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Psychologia osobowości
 • Psychologia i socjologia różnic indywidualnych
 • Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej
 • Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem
 • Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści i przemocy seksualnej
 • Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof
 • Interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień
 • Interwencja kryzysowa wobec ofiar przemocy
 • Motywowanie do korzystania z pomocy i opracowywanie planu pomocy
 • Prawne aspekty interwencji kryzysowej
 • Trening przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Trening psychologicznych umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej
 • Trening intrapersonalny uczestników
 • Stres i wypalenie zawodowe u pracowników interwencji kryzysowej – superwizja
 • Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3800 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 18 rat odsetki 0%

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych