INTEGRACJA SENSORYCZNA DLA NAUCZYCIELI | Przez Internet lub na Uczelni

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Przez Internet lub na Uczelni

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Kierunek przygotowuje nauczycieli do pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej w placówkach oświatowych. Studenci poszerzą warsztat o nowe metody pracy z zakresu neurofizjologii. Ukończenie kierunku umożliwi stosowanie elementów integracji sensorycznej w pracy z dziećmi.

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są dla nauczycieli, którzy zamierzają uzyskać kwalifikacje do stosowania terapii z elementami integracji sensorycznej w funkcjonalnej pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi i ruchomymi, posiadającymi orzeczenia PPP (poradni psychologiczno-pedagogicznej) w tym zakresie.
Celem studiów jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności umożliwiające stosowanie terapii z elementami integracji sensorycznej w funkcjonalnej pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi i ruchomymi, posiadającymi orzeczenia PPP (poradni psychologiczno-pedagogicznej) w tym zakresie.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Neuropsychologia rozwojowa
 2. Anatomia człowieka
 3. Budowa i rozwój zmysłów
 4. Bazowe systemy sensoryczne
 5. Teorie integracji sensorycznej
 6. Rozwój ruchowy
 7. Postawa i napięcie mięśniowe u dzieci
 8. Odruchy pierwotne i posturalne, odruchy twarzy
 9. Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w zakresie SI
 10. Ćwiczenia stymulujące układy sensoryczne
 11. Gry i zabawy wspomagające rozwój psychomotoryczny dzieci z zaburzeniami SI
 12. Praca z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania bodźców dotykowych i propioceptywnych
 13. Planowanie i Organizacja procesu terapeutycznego
 14. Terapia SI w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym z deficytami rozwojowymi
 15. Dokumentowanie, monitorowanie przebiegu zajęć
 16. Metodyka i dydaktyka
 17. Praktyka

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Promocja taniej 700 zł
SPRAWDŹ

Czesne: 3150 zł 3500 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych