BIBLIOTEKOZNAWSTWO W TEORII I PRAKTYCE

od 287 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Bibliotekoznawstwo w Teorii i Praktyce …tylko WSZIP

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, zatrudnionych lub planujących uzyskać kwalifikacje do pracy w bibliotekach publicznych, a także szkolnych i pedagogicznych, oraz dla wszystkich zainteresowanych doskonaleniem w zakresie bibliotekarstwa.

CEL STUDIÓW: Przygotowanie merytoryczno-metodyczne słuchaczy i zapewnienie im kwalifikacji do pracy w bibliotece publicznej, szkolnej lub bibliotece prowadzonej przez inną niż szkoła placówce oświatowej. Słuchacze podczas studiów zdobywają i poszerzają wiedzę przydatną w codziennej pracy.

LICZBA GODZIN:
355 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Organizacja i zarządzanie biblioteką publiczną, szkolną i pedagogiczną
  2. Elementy bibliotekoznawstwa
  3. Bibliotekoznawstwo
  4. Źródła informacji
  5. Metody i techniki zarządzania
  6. Technologie informatyczne
  7. Metodyka edukacji czytelniczej i medialnej
  8. Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów
  9. Narzędzie nawigacyjne w sieci Internet
  10. Biblioterapia
  11. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia podyplomowe przez Internet lub na Uczelni …tylko WSZIP

Nasze innowacyjne przyszłościowe programy akademickie dla kierunków o profilu praktycznym są poświęcone stworzeniu umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu!
Nasze programy “hybrydowego studiowania” są po to, aby pomóc naszym Słuchaczom stać się bardziej konkurencyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej.
Umiejętności zawodowe są najważniejsze na rynku pracy!

 

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 4300 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych