DOGOTERAPIA

od 227 zł 277 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW:

Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem pedagogicznym (studia magisterskie) , chcących uzyskać kwalifikacje do pracy w ośrodkach terapeutycznych czy edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do prowadzenia dogoterapii.

CEL STUDIÓW:

Zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu kynologii, weterynarii, psychologii, pedagogiki, logopedii, integracji sensorycznej, która dostarczy podstaw do pracy z psem terapeutycznym, przygotowanie do pracy w dogoterapii.

 

TEMATYKA  ZAJĘĆ:

 1. ZAJĘCIA TEORETYCZNE
 • Rozwój dziecka i zaburzenia rozwoju
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
 • Elementy psychopatologii
 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej
 • Wybrane zagadnienia dotyczące dysleksji i ADHD
 • Podstawy rehabilitacji
 • Wybrane zagadnienia z integracji sensorycznej
 • Wybrane zagadnienia z logopedii
 • Dogoterapia – rys historyczny

 

 1. BLOK WETERYNARYJNY
 • Podstawy anatomii i fizjologii psa
 • Rozwój psa
 • Wybrane zagadnienia z weterynarii (choroby, pierwsza pomoc przedmedyczna)
 • Żywienie psa

 

Opłaty

Czesne za studia: 3400 zł 4150 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych