fbpx

COACHING WE WSPARCIU PSYCHOLOGICZNYM

Rozpoczęcie zajęć
11 września 2022 r.

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Opłaty za studia rozpoczynające się w październiku 2022 r.

Rabat otrzymasz od razu!

Pierwsze 3 raty czesnego
gratis (0 zł) …pokrywa

PROMOCJA

Czesne za studia: 4380 zł 3730 zł 3357 zł Tylko teraz
Dodatkowe -10%
dla pierwszych 10 osób

Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych, a w szczególności nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli akademickich, wykładowców i  trenerów, pracowników systemu doskonalenia nauczycieli, przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, psychologów, terapeutów  oraz wszystkich osób zainteresowanych rozwojem osobistym.

CEL STUDIÓW: zrozumienie istoty coachingu jako metodologii umożliwiającej rozwój potencjału człowieka oraz poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w rozmaitych typach coachingu .

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Dynamika procesu grupowego i jej wykorzystanie w procesie dydaktycznym
 • Diagnozowanie potrzeb rozwojowych
 • Trening umiejętności psychospołecznych
 • Formułowanie celów coachingowych
 • Filozofia i specyfika pracy coachingowej
 • Sylwetka coacha
 • Nawiązanie relacji z klientem, komunikacja coachingowa
 • Poziomy słuchania i mocne pytania
 • Kognitywistyka – element inteligencji wielorakich
 • Praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami
 • Metodyka tworzenia warsztatów szkoleniowych
 • Coaching grupowy
 • Coaching indywidualny
 • Zaburzenia okresu adolescencji
 • Metody pracy nad relacjami: rodzice-dzieci-nauczyciel
 • Dialog i mediowanie w konflikcie
 • Sytuacje trudne i sposoby ich rozwiązywania
 • Seminarium dyplomowe

 

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych