HOTELARSTWO I GASTRONOMIA – NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW HOTELARSKO – GASTRONOMICZNYCH W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

od 290 zł

Rozpoczęcie zajęć
10 października 2021

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Oferta skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.

CEL STUDIÓW: Przygotowanie merytoryczne, metodyczne i praktyczne do nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu gastronomii i hotelarstwa. Program kształcenia w sposób innowacyjny przygotowuje do nauczania przedmiotów związanych z zaspakajaniem potrzeb turystów oraz funkcjonowaniem obiektów hotelarskich i gastronomicznych. Studia przygotowują do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej oraz działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych.

LICZBA GODZIN:
410 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Organizacja pracy, rachunkowość i finanse, ekonomia i prawo w hotelarstwie i gastronomii
  2. Usługi w hotelarstwie i gastronomii
  3. Obsługa informatyczna
  4. Organizacja i technika obsługi konsumenta
  5. Marketing
  6. Zarządzanie jakością w hotelarstwie i gastronomii
  7. Zasady żywienia, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
  8. Metodyka i dydaktyka
  9. Praktyka pedagogiczna
  10. Pracownia dydaktyczno-pedagogiczna

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 4350 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych