fbpx

HOTELARSTWO I GASTRONOMIA – NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW HOTELARSKO – GASTRONOMICZNYCH W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

Rozpoczęcie zajęć
25 września 2022

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Opłaty za studia rozpoczynające się w październiku 2022 r.

Rabat otrzymasz od razu!

Pierwsze 3 raty czesnego
gratis (0 zł) …pokrywa

PROMOCJA

Czesne za studia: 4650 zł 4000 zł 3600 zł Tylko teraz
Dodatkowe -10%
dla pierwszych 10 osób

Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Oferta skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.

CEL STUDIÓW: Przygotowanie merytoryczne, metodyczne i praktyczne do nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu gastronomii i hotelarstwa. Program kształcenia w sposób innowacyjny przygotowuje do nauczania przedmiotów związanych z zaspakajaniem potrzeb turystów oraz funkcjonowaniem obiektów hotelarskich i gastronomicznych. Studia przygotowują do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej oraz działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych.

LICZBA GODZIN:
410 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Organizacja pracy, rachunkowość i finanse, ekonomia i prawo w hotelarstwie i gastronomii
  2. Usługi w hotelarstwie i gastronomii
  3. Obsługa informatyczna
  4. Organizacja i technika obsługi konsumenta
  5. Marketing
  6. Zarządzanie jakością w hotelarstwie i gastronomii
  7. Zasady żywienia, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
  8. Metodyka i dydaktyka
  9. Praktyka pedagogiczna
  10. Pracownia dydaktyczno-pedagogiczna

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych