NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW HOTELARSKO – GASTRONOMICZNYCH W SZKOLE | Na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Na Uczelni lub przez Internet

Ilość semestrów: 3

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Oferta skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.

CEL STUDIÓW: Przygotowanie merytoryczne, metodyczne i praktyczne do nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu gastronomii i hotelarstwa. Program kształcenia w sposób innowacyjny przygotowuje do nauczania przedmiotów związanych z zaspakajaniem potrzeb turystów oraz funkcjonowaniem obiektów hotelarskich i gastronomicznych. Studia przygotowują do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej oraz działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Organizacja pracy, rachunkowość i finanse, ekonomia i prawo w hotelarstwie i gastronomii
  2. Usługi w hotelarstwie i gastronomii
  3. Obsługa informatyczna
  4. Organizacja i technika obsługi konsumenta
  5. Marketing
  6. Zarządzanie jakością w hotelarstwie i gastronomii
  7. Zasady żywienia, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
  8. Metodyka i dydaktyka
  9. Praktyka pedagogiczna
  10. Pracownia dydaktyczno-pedagogiczna

 

Zapisz się teraz: on-line  24h/dobę

Opłaty

Czesne: 3305 zł 3455 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych