fbpx

JĘZYK ANGIELSKI – NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Rozpoczęcie zajęć
11 września 2022 r.

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Opłaty za studia rozpoczynające się w październiku 2022 r.

Rabat otrzymasz od razu!

Pierwsze 3 raty czesnego
gratis (0 zł) …pokrywa

PROMOCJA

Czesne za studia: 4550 zł 3900 zł 3510 zł Tylko teraz
Dodatkowe -10%
dla pierwszych 10 osób

Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat 0%

Studia podyplomowe z języka angielskiego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia podyplomowe z języka angielskiego adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego.

CEL STUDIÓW: Kompleksowe nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresie metod i technik nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania tego języka. Program studiów doskonali wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania języka angielskiego.

LICZBA GODZIN:
365 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Wiedza o krajach anglosaskich
 2. Historia anglojęzycznej literatury dziecięcej
 3. PNJA – fonetyka, gramatyka, konwersacje, słownictwo, czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie
 4. Kurs wyrównawczy
 5. Gramatyka opisowa
 6. Podstawy językoznawstwa
 7. Gry i zabawy w nauce języka angielskiego
 8. Komunikacja społeczna
 9. Diagnostyka edukacyjna
 10. Metodyka i dydaktyka
 11. Praktyka pedagogiczna

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia podyplomowe na Uczelni lub przez Internet …tylko WSZIP

Nasze innowacyjne przyszłościowe programy akademickie dla kierunków o profilu praktycznym są poświęcone stworzeniu umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu!
Nasze programy są po to, aby pomóc naszym Słuchaczom stać się bardziej konkurencyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej.
Umiejętności zawodowe są najważniejsze na rynku pracy!

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych