NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ | Na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Na Uczelni lub przez Internet

Ilość semestrów: 3

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego.

CEL STUDIÓW: Kompleksowe nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresie metod i technik nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania tego języka. Program studiów doskonali wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania języka angielskiego.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Wiedza o krajach anglosaskich
 2. Historia anglojęzycznej literatury dziecięcej
 3. PNJA – fonetyka, gramatyka, konwersacje, słownictwo, czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie
 4. Kurs wyrównawczy
 5. Gramatyka opisowa
 6. Podstawy językoznawstwa
 7. Gry i zabawy w nauce języka angielskiego
 8. Komunikacja społeczna
 9. Diagnostyka edukacyjna
 10. Metodyka i dydaktyka
 11. Praktyka pedagogiczna

 

Zapisz się teraz: on-line  24h/dobę

Studia podyplomowe na Uczelni lub przez Internet …tylko WSZIP

Nasze innowacyjne przyszłościowe programy akademickie dla kierunków o profilu praktycznym są poświęcone stworzeniu umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu!
Nasze programy “hybrydowego studiowania” są po to, aby pomóc naszym Studentom stać się bardziej konkurencyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej.
Umiejętności zawodowe są najważniejsze na rynku pracy!

Opłaty

Czesne: 3135 zł 3285 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych