Jakie studia podyplomowe po pedagogice wybrać? - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Jakie studia podyplomowe po pedagogice wybrać?

Pedagogika to jedna z najobszerniejszych dziedzin nauk humanistycznych, która zawiera w sobie wiedze z zakresu procesów edukacyjnych i wychowawczych. Osoby po studiach pedagogicznych, często decydują się także na studia podyplomowe pozwalające zarówno na rozwijanie nabytych wcześniej umiejętności, jak i poznawanie całkowicie nowych zagadnień. Jakie studia podyplomowe po pedagogice będą najlepszym wyborem? Dlaczego warto zdecydować się na studia dla nauczycieli w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości? Podpowiadamy!

Studia pedagogiczne – dla kogo?

Studia pedagogiczne to studia wyższe kształcące studentów w zakresie rozwoju człowieka pod kątem biologicznym, psychicznym i społecznym. Droga ta chętnie wybierana przez osoby doceniające znaczenie umiejętności miękkich oraz cechujące się cierpliwością, empatią i odpowiedzialnością, które w trakcie studiów poszerzają swoje horyzonty oraz zdobywają wiedzę i kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy na wymorzonym stanowisku. Osoby po studiach pedagogicznych najczęściej podejmują pracę w miejscach, takich jak placówki oświatowo-wychowawcze, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, domy pomocy społecznej, instytucje poradnictwa zawodowego, placówki resocjalizacyjne, urzędy pracy czy organizacje i stowarzyszenia charytatywne.

Studia podyplomowe po pedagogice – jakie wybrać?

Osoby po studiach pedagogicznych, chętnie decydują się studia podyplomowe pozwalające na się podwyższanie swoich kwalifikacji. Decydując się na studia podyplomowe, warto sprawdzić kierunki proponowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości. Uczelnia posiada w swojej ofercie rozbudowaną ofertę kierunków dedukowanych osobom po studiach pedagogicznych, wśród których każda osoba zainteresowana dalszym rozwojem znajdzie kierunek odpowiedni dla siebie. Poszukując, studiów podyplomowych po pedagogice, warto wziąć pod uwagę m.in. takie kierunki jak:

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej pozwalają na zdobycie umiejętności i kwalifikacji pedagoga, które są niezbędne podczas realizacji działań diagnostycznych, terapeutycznych i wychowawczych podczas pracy z dziećmi i młodzieżą.

  • Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Celem studiów podyplomowych z zakresu zaburzeń ze spektrum autyzmu jest zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które pozwalają na wyzwalanie potencjału rozwojowego u osób z autyzmem na każdym etapie ich edukacji. Ukończenie studiów podyplomowych w tym obszarze przekłada się także na zdobycie umiejętności współpracy ze środowiskiem wychowawczym i innymi specjalistami.

Kierunek dedykowany wszystkim osobom, które chcą kandydować na dyrektora placówki oświatowej. Ukończenie studiów w tym zakresie przekłada się na rozszerzenie posiadanej wiedzy i umiejętności o aspekty niezbędne do efektywnego zarządzania szkołą lub placówką opiekuńczo-wychowawczą.

  • Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne

Studia podyplomowe obejmujące obszar, jakimi jest poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy terapeutycznej z rodzinami. Interdyscyplinarny charakter kształcenia przekłada się na możliwość zdobycia umiejętności oraz kwalifikacji pozwalających na realizację procesu diagnozowania, oraz przeprowadzania działań profilaktycznych, psychologicznych, opiekuńczych, interwencyjnych czy mediacyjnych.

  • Terapia pedagogiczna z arteterapią

Studia pedagogiczne z arteterapią umożliwiają pracę z dziećmi i młodzieżą, które zmagają się z trudnościami z czytaniem, pisaniem, liczeniem oraz opanowaniem zasad ortograficznych. Ukończenie studiów w tym zakresie wyposaża nauczyciela w znajomość różnych technik przeprowadzania zajęć terapeutycznych, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane podczas diagnozowania oraz budowania indywidualnych programów terapeutycznych.

  • Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży

Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży to studia, które pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Odbywa się to poprzez przygotowanie pedagogiczne, dydaktyczne i metodyczne.

  • Szkolny doradca zawodowy

Studia z zakresu szkolnego doradztwa zawodowego pozwalają na przygotowanie do pełnienia funkcji doradcy zawodowego, który może prowadzić swoją praktykę w różnego rodzaju placówkach oświatowych, urzędach pracy, biurach czy organizacjach pozarządowych.

Studia podyplomowe dla nauczycieli w WSZiP — dlaczego warto?

Studia podyplomowe dla nauczycieli to forma kształcenia dedykowana osobom posiadającym dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich z zakresu pedagogiki, która pozwala na rozszerzanie posiadanej wiedzy oraz zyskanie zupełnie nowych umiejętności. Zdecydowanie się na studia podyplomowe po pedagogice w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości to doskonały sposób na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie wymaganych na danym stanowisku uprawnień, które okazują się szczególnie przydatne na drodze rozwoju zawodowego.

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych