ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE KOLEJOWYM | na Uczelni lub przez Internet

od 288 zł 350 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: program studiów skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych zwiększeniem kompetencji zawodowych w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest rozwijanie wiedzy, kwalifikacji i kompetencji społecznych (postaw) kadry kolejowej w aspekcie najnowszych wymagań europejskich i polskich w zakresie metod zarządzania bezpieczeństwem w transporcie.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
180 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Badania zagrożeń na kolei
 2. Strategia i polityka bezpieczeństwa
 3. Prawne podstawy bezpieczeństwa
 4. Metodyka integracji standardów zarządzania
 5. Zarządzanie środowiskowe
 6. Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 7. Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym
 8. Działalność profilaktyczno-szkoleniowa
 9. Wspólne metody oceny bezpieczeństwa (CSM)
 10. Zasady audytowania Systemów Zarządzania
 11. Jednostki kontrolne
 12. Problemy przywództwa i podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowej
 13. Zarządzanie czasem i efektywnością
 14. Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3450 zł 4200 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat odsetki 0%

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych