ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE KOLEJOWYM | Na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: Na Uczelni lub przez Internet

Ilość semestrów: 2

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: program studiów skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych zwiększeniem kompetencji zawodowych w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest rozwijanie wiedzy, kwalifikacji i kompetencji społecznych (postaw) kadry kolejowej w aspekcie najnowszych wymagań europejskich i polskich w zakresie metod zarządzania bezpieczeństwem w transporcie.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

CZAS TRWANIA: studia trwają dwa semestry (180 godzin).

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Badania zagrożeń na kolei
 2. Strategia i polityka bezpieczeństwa
 3. Prawne podstawy bezpieczeństwa
 4. Metodyka integracji standardów zarządzania
 5. Zarządzanie środowiskowe
 6. Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 7. Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym
 8. Działalność profilaktyczno-szkoleniowa
 9. Wspólne metody oceny bezpieczeństwa (CSM)
 10. Zasady audytowania Systemów Zarządzania
 11. Jednostki kontrolne
 12. Problemy przywództwa i podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowej
 13. Zarządzanie czasem i efektywnością
 14. Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

Zapisz się teraz: on-line  24h/dobę

Opłaty

Czesne: 3300 zł 3450 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych