TRENER WARSZTATU UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

od 306 zł 369 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: osoby posiadające wykształcenie wyższe (absolwenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich).  które w swojej pracy zajmują się szkoleniem i rozwijaniem kompetencji lub chciałyby to robić w przyszłości. Szczególnie zaś zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, pracowników świetlic, wychowawców, pracowników ośrodków pomocy społecznej, szkoleniowców, edukatorów, pracowników organizacji samorządowych, organizacji non-profit , fundacji, urzędów pracy itp., chcących profesjonalnie prowadzić: warsztaty psychospołeczne dla dzieci, młodzieży oraz szkolenia i warsztaty dla dorosłych.

CEL STUDIÓW: przygotowanie słuchaczy do samodzielnego planowania i prowadzenia warsztatów metodami aktywizującymi oraz wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności z zakresu konstruktywnej komunikacji i kontaktu interpersonalnego. Rozwój predyspozycji osobistych i kompetencji zawodowych trenera.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele {w tym jedno spotkanie treningowo- superwizyjne/wyjazdowe}

LICZBA GODZIN:
225 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 • Grupy społeczne i funkcjonowanie jednostki w grupie
 • Warsztat komunikacji
 • Trening umiejętności interpersonalnych i współpracy w grupie
 • Proces grupowy – poznawcze opracowanie doświadczenia treningowego
 • Konstruktywny kontakt komunikacja w pracy z grupą zadaniową i asertywność trenera
 • Dostosowanie techniki do fazy rozwoju grupy i procesów zachodzących w grupie
 • Dynamika małej grupy i style kierowania grupą
 • Tworzenie projektów szkoleniowych i scenariuszy warsztatów
 • Metody aktywizujące w pracy z grupą
 • Budowanie warsztatu umiejętności psychospołecznych
 • Trening intrapsychiczny
 • Sytuacje trudne w pracy z grupą . Trener w roli mediatora i negocjatora
 • Spotkanie treningowo- superwizyjne
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3670 zł 4420 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych