TRENER WARSZTATU UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH | …przez Internet

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - MARZEC 2020 r.

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: osoby posiadające wykształcenie wyższe (absolwenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich).  które w swojej pracy zajmują się szkoleniem i rozwijaniem kompetencji lub chciałyby to robić w przyszłości. Szczególnie zaś zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, pracowników świetlic, wychowawców, pracowników ośrodków pomocy społecznej, szkoleniowców, edukatorów, pracowników organizacji samorządowych, organizacji non-profit , fundacji, urzędów pracy itp., chcących profesjonalnie prowadzić: warsztaty psychospołeczne dla dzieci, młodzieży oraz szkolenia i warsztaty dla dorosłych.

CEL STUDIÓW: przygotowanie słuchaczy do samodzielnego planowania i prowadzenia warsztatów metodami aktywizującymi oraz wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności z zakresu konstruktywnej komunikacji i kontaktu interpersonalnego. Rozwój predyspozycji osobistych i kompetencji zawodowych trenera.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele {w tym jedno spotkanie treningowo- superwizyjne/wyjazdowe}

LICZBA GODZIN:
225 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 • Grupy społeczne i funkcjonowanie jednostki w grupie
 • Warsztat komunikacji
 • Trening umiejętności interpersonalnych i współpracy w grupie
 • Proces grupowy – poznawcze opracowanie doświadczenia treningowego
 • Konstruktywny kontakt komunikacja w pracy z grupą zadaniową i asertywność trenera
 • Dostosowanie techniki do fazy rozwoju grupy i procesów zachodzących w grupie
 • Dynamika małej grupy i style kierowania grupą
 • Tworzenie projektów szkoleniowych i scenariuszy warsztatów
 • Metody aktywizujące w pracy z grupą
 • Budowanie warsztatu umiejętności psychospołecznych
 • Trening intrapsychiczny
 • Sytuacje trudne w pracy z grupą . Trener w roli mediatora i negocjatora
 • Spotkanie treningowo- superwizyjne
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3800 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 18 rat odsetki 0%

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych