PROGRAMOWANIE DLA NAUCZYCIELI | Na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Na Uczelni lub przez Internet

Ilość semestrów: 3

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest do obecnych i przyszłych nauczycieli informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych pragnących poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie algorytmiki i programowania komputerów.

CEL STUDIÓW: podniesienie kwalifikacji nauczycieli informatyki, na wszystkich etapach kształcenia, w zakresie algorytmiki i programowania komputerów, a w szczególności przygotowanie nauczycieli do kształcenia u dzieci postaw i umiejętności kluczowych dla myślenia komputacyjnego, czasem nazywanego myśleniem algorytmicznym

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW:  studia trwają trzy semestry (350 godziny), zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń i  seminariów  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych  w soboty i niedziele, według ustalonego harmonogramu.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wprowadzenie do algorytmów
 • Programowanie w nowej podstawie programowej.
 • Myślenie komputacyjne jako podstawa programowania
 • Teoretyczne i praktyczne podstawy programowania
 • Oprogramowanie użytkowe i edukacyjne
 • Programowanie robotów
 • Wizualne języki programowania
 • Programowanie stron internetowych
 • Metodyka nauczania programowania
 • Aspekty programowania obiektowego
 • Rozwiązywanie problemów metodami algorytmicznymi
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe

Zapisz się teraz: on-line  24h/dobę

Studia podyplomowe na Uczelni lub przez Internet …tylko WSZIP

Nasze innowacyjne przyszłościowe programy akademickie dla kierunków o profilu praktycznym są poświęcone stworzeniu umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu!
Nasze programy “hybrydowego studiowania” są po to, aby pomóc naszym Studentom stać się bardziej konkurencyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej.
Umiejętności zawodowe są najważniejsze na rynku pracy!

Opłaty

Czesne: 3600 zł 3750 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych