PROGRAMOWANIE DLA NAUCZYCIELI

od 264 zł 307 zł

Rozpoczęcie zajęć
12 września 2021

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: przez Internet lub na Uczelni

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest do obecnych i przyszłych nauczycieli informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych pragnących poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie algorytmiki i programowania komputerów.

CEL STUDIÓW: podniesienie kwalifikacji nauczycieli informatyki, na wszystkich etapach kształcenia, w zakresie algorytmiki i programowania komputerów, a w szczególności przygotowanie nauczycieli do kształcenia u dzieci postaw i umiejętności kluczowych dla myślenia komputacyjnego, czasem nazywanego myśleniem algorytmicznym

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW:  Zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń i  seminariów  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych  w soboty i niedziele, według ustalonego harmonogramu.

LICZBA GODZIN:
350 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wprowadzenie do algorytmów
 • Programowanie w nowej podstawie programowej.
 • Myślenie komputacyjne jako podstawa programowania
 • Teoretyczne i praktyczne podstawy programowania
 • Oprogramowanie użytkowe i edukacyjne
 • Programowanie robotów
 • Wizualne języki programowania
 • Programowanie stron internetowych
 • Metodyka nauczania programowania
 • Aspekty programowania obiektowego
 • Rozwiązywanie problemów metodami algorytmicznymi
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia podyplomowe przez Internet lub na Uczelni …tylko WSZIP

Nasze innowacyjne przyszłościowe programy akademickie dla kierunków o profilu praktycznym są poświęcone stworzeniu umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu!
Nasze programy są po to, aby pomóc naszym Słuchaczom stać się bardziej konkurencyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej.
Umiejętności zawodowe są najważniejsze na rynku pracy!

Opłaty

Czesne za studia: 3950 zł 4600 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych