NAUCZANIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH | na Uczelni

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Na Uczelni

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CEL STUDIÓW: Przygotowanie merytoryczne, praktyczne, warsztatowe oraz zdobycie uprawnień do nauczania wychowania fizycznego w szkole, zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Ukończenie studiów umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz metod kształcenia  niezbędnych do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, oraz zasad dokonywania pomiaru dydaktycznego.

LICZBA GODZIN:
350 godz.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Biomedyczne podstawy aktywności ruchowej
 2. Fizjologia treningu sportowego i patofizjologia
 3. Metodyka gimnastyki
 4. Metodyka lekkoatletyki
 5. Metodyka gier zespołowych
 6. Metodyka pływania
 7. Metodyka szkolnego wychowania fizycznego
 8. Teoria i metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 9. Muzyczne środki ruchowe
 10. Zabawy i gry ruchowe
 11. Psychologia uczenia
 12. Podstawy antropomotoryki
 13. Rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży
 14. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3690 zł lub 12 x 308 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 (raty 0%)

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych