WYCHOWANIE FIZYCZNE – NAUCZANIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

od 280 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Na Uczelni

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CEL STUDIÓW: Przygotowanie merytoryczne, praktyczne, warsztatowe oraz zdobycie uprawnień do nauczania wychowania fizycznego w szkole, zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Ukończenie studiów umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz metod kształcenia  niezbędnych do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, oraz zasad dokonywania pomiaru dydaktycznego.

LICZBA GODZIN:
350 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Biomedyczne podstawy aktywności ruchowej
 2. Fizjologia treningu sportowego i patofizjologia
 3. Metodyka gimnastyki
 4. Metodyka lekkoatletyki
 5. Metodyka gier zespołowych
 6. Metodyka pływania
 7. Metodyka szkolnego wychowania fizycznego
 8. Teoria i metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 9. Muzyczne środki ruchowe
 10. Zabawy i gry ruchowe
 11. Psychologia uczenia
 12. Podstawy antropomotoryki
 13. Rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży
 14. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 4200 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych