fbpx

WYCHOWANIE FIZYCZNE – NAUCZANIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

Rozpoczęcie zajęć
9 października 2022

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Na Uczelni

Opłaty za studia rozpoczynające się w październiku 2022 r.

Rabat otrzymasz od razu!

Pierwsze 3 raty czesnego
gratis (0 zł) …pokrywa

PROMOCJA

Czesne za studia: 4550 zł 3900 zł 3510 zł Tylko teraz
Dodatkowe -10%
dla pierwszych 10 osób

Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CEL STUDIÓW: Przygotowanie merytoryczne, praktyczne, warsztatowe oraz zdobycie uprawnień do nauczania wychowania fizycznego w szkole, zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Ukończenie studiów umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz metod kształcenia  niezbędnych do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, oraz zasad dokonywania pomiaru dydaktycznego.

LICZBA GODZIN:
350 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Biomedyczne podstawy aktywności ruchowej
 2. Fizjologia treningu sportowego i patofizjologia
 3. Metodyka gimnastyki
 4. Metodyka lekkoatletyki
 5. Metodyka gier zespołowych
 6. Metodyka pływania
 7. Metodyka szkolnego wychowania fizycznego
 8. Teoria i metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 9. Muzyczne środki ruchowe
 10. Zabawy i gry ruchowe
 11. Psychologia uczenia
 12. Podstawy antropomotoryki
 13. Rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży
 14. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych