JĘZYK POLSKI – NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO W SZKOLE

od 280 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia skierowane są do nauczycieli poszukujących wszechstronnego przygotowania w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego w szkole.

CEL STUDIÓW: Kompleksowe nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresie metod i technik nauczania języka polskiego jako obcego za granicą oraz w kraju, w szkołach wszystkich szczebli oraz innych placówkach oświatowych, które zajmują się nauczaniem języka polskiego jako obcego.

LICZBA GODZIN:
370 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Język polski na tle innych języków
 2. Komunikacja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 3. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
 4. Metodyka nauczania sprawności językowych
 5. Literatura w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 6. Gramatyka funkcjonalna języka polskiego jako obcego
 7. Nauczanie polskiej ortografii
 8. Techniki nauczania słownictwa
 9. Psychologiczne aspekty akwizycji językowej
 10. Stylistyka i kultura językowa
 11. Pomiar wyników kształcenia – testowanie i sprawdzanie
 12. Techniki logopedyczne w nauczaniu fonetyki języka polskiego jako obcego
 13. Wiedza o Polsce
 14. Nauczanie kultury polskiej jako obcej.
 15. Praktyka pedagogiczna

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 4200 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych