LOGISTYKA I SPEDYCJA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM | …przez Internet

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - MARZEC 2020 r.

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która zamierza zdobyć lub podwyższyć kwalifikacje w zakresie problematyki logistyki i spedycji w transporcie kolejowym.

CEL STUDIÓW: przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu logistyki i spedycji w transporcie kolejowym. Przede wszystkim zapoznanie uczestników z koncepcjami i metodami zarządzania procesami logistycznymi, organizacją i zarządzaniem procesem spedycyjnym.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
180 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Ekonomiczne i prawne uwarunkowana funkcjonowania transportu kolejowego
 2. Prawo przewozowe w transporcie kolejowym , umowy międzynarodowe dotyczące przewozu ładunków
 3. Organizacja, technika i technologia w transporcie kolejowym
 4. Podstawy funkcjonowania rynku usług w transporcie kolejowym
 5. Transport kolejowy a otoczenie rynkowe
 6. Organizacja i zarządzanie procesem spedycyjnym – Rola spedycji w kolejowych łańcuchach dostaw
 7. Przywództwo i zarządzanie zespołem
 8. Infrastruktura w logistyce i spedycji kolejowej i jej rola w procesach transportowych
 9. Zarządzanie ryzykiem
 10. Organizacja przewozów intermodalnych
 11. Zarządzanie jakością usług w transporcie kolejowym
 12. Praktyczne elementy zarządzania i organizacji w transporcie kolejowym
 13. Dokumentacja przewozowa i obsługa celna w transporcie kolejowym
 14. Wykorzystanie współpracy międzygałęziowej transportu w logistyce kolejowej
 15. Procedury obsługi klientów w transporcie kolejowym
 16. Przewóz ładunków niebezpiecznych i przesyłek specjalnych
 17. Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3850 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 18 rat odsetki 0%

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych