LOGISTYKA I SPEDYCJA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM | …przez Internet

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia ...przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: ...przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która zamierza zdobyć lub podwyższyć kwalifikacje w zakresie problematyki logistyki i spedycji w transporcie kolejowym.

CEL STUDIÓW: przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu logistyki i spedycji w transporcie kolejowym. Przede wszystkim zapoznanie uczestników z koncepcjami i metodami zarządzania procesami logistycznymi, organizacją i zarządzaniem procesem spedycyjnym.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
180 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Ekonomiczne i prawne uwarunkowana funkcjonowania transportu kolejowego
 2. Prawo przewozowe w transporcie kolejowym , umowy międzynarodowe dotyczące przewozu ładunków
 3. Organizacja, technika i technologia w transporcie kolejowym
 4. Podstawy funkcjonowania rynku usług w transporcie kolejowym
 5. Transport kolejowy a otoczenie rynkowe
 6. Organizacja i zarządzanie procesem spedycyjnym – Rola spedycji w kolejowych łańcuchach dostaw
 7. Przywództwo i zarządzanie zespołem
 8. Infrastruktura w logistyce i spedycji kolejowej i jej rola w procesach transportowych
 9. Zarządzanie ryzykiem
 10. Organizacja przewozów intermodalnych
 11. Zarządzanie jakością usług w transporcie kolejowym
 12. Praktyczne elementy zarządzania i organizacji w transporcie kolejowym
 13. Dokumentacja przewozowa i obsługa celna w transporcie kolejowym
 14. Wykorzystanie współpracy międzygałęziowej transportu w logistyce kolejowej
 15. Procedury obsługi klientów w transporcie kolejowym
 16. Przewóz ładunków niebezpiecznych i przesyłek specjalnych
 17. Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3600 zł 3850 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 18 rat odsetki 0%

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych