AKTYWIZACJA SPOŁECZNA UCZESTNIKÓW RÓŻNYCH FORM PRACY SOCJALNEJ | Na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: Na Uczelni lub przez Internet

Ilość semestrów: 2

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów wyższych, licencjackich i magisterskich, w szczególności do osób chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie podejmowania działań aktywizujących, organizacji czasu wolnego w instytucjach opieki i pomocy społecznej, placówkach, instytucjach zajmujących się profilaktyką niedostosowania społecznego oraz w placówkach socjalizacyjnych.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych w zakresie współczesnych procesów społecznych, poznanie mechanizmów związanych z uczestnictwem jednostki w grupach społecznych oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu realizacji potrzeb człowieka w środowisku społecznym.

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW:  studia trwają dwa semestry (200 godziny), zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń i  seminariów  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych  w soboty i niedziele, według ustalonego harmonogramu.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Podstawy teoretyczne i metodyczne pracy socjalnej
 • Psychologia rozwojowa
 • Diagnozowanie rodziny i środowiska społecznego
 • Psychopedagogika kreatywności
 • Psychologia konfliktu
 • Koordynacja działań służb społecznych
 • Techniki aktywizowania (m. in. aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych)
 • Proces diagnostyczny i jego uwarunkowania
 • Stymulowanie rozwoju osób pochodzących z różnych grup społecznych
 • Coaching społeczny
 • Studium przypadków – zajęcia warsztatowe
 • Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

Zapisz się teraz: on-line  24h/dobę

 

Opłaty

Czesne: 2700 zł 2850 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych