Studia jednolite magisterskie

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
*w organizacji

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia na Uczelni
lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Zasady rekrutacji na pięcioletnie jednolite studia magisterskie:

  • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
  • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
  • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
  • rekrutacja zimowa trwa od listopada do lutego lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
  • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
 
 Wymagane dokumenty
 Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni)                     
 Świadectwo dojrzałości  (kserokopia, oryginał do wglądu)
lub ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE wyniku egzaminu maturalnego
Jedną kolorową fotografię (37 x 52mm) oraz fotografię cyfrową o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

 

CZESNE ZA STUDIA:

10 rat 2 raty 1 rata
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

I rok 550 zł   2 690 zł  5 260 zł 
II rok 550 zł 2 690 zł 5 260 zł
III rok 550 zł 2 690 zł 5 260 zł
IV rok 550 zł 2 690 zł 5 260 zł
 V rok 550 zł 2 690 zł 5 260 zł


Od nowego roku akademickiego 2019/2020 Uczelnie które spełniają warunki określone w Ustawie 2.0 mogą prowadzić studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (5 lat).
Nasza Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć na w.w. kierunku studiów.
Studia jednolite magisterskie, czas trwania 5 lat/ 10 semestrów | kierunek nauczycielski.

Zaoczne studia pedagogiczne

Nasza uczelnia kształci studentów od ponad dwudziestu trzech lat, oferując niezmiennie zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, która przydatna jest w późniejszym życiu zawodowym absolwentów. Dlatego też, obecnie proponujemy kształcenie na studiach I i II stopnia, na studiach jednolitych, a także na studiach podyplomowych.

Dlaczego pedagogika?

Studia pedagogiczne wpisują się w naszą koncepcję popularyzacji zawodów niezbędnych dla kształtowania przyszłego odpowiedzialnego, wykształconego i stabilnego społeczeństwa. Dlatego z jednej strony uruchomienie kierunku Pedagogika to nasz wkład w wysoko rozwiniętą populację poprzez kształcenie przyszłych wykwalifikowanych pedagogów, z drugiej – umożliwienie młodym ludziom osiągnięcie własnych celów związanych z edukacją wyższą i odpowiedź na ich potrzebę podjęcia pracy wychowawczej, socjalnej, terapeutycznej czy opiekuńczej nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również wśród dorosłych, którzy również mogą potrzebować wsparcia pedagoga.

Studia pedagogiczne na Uczelni lub przez Internet – czy to możliwe?

W Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości – tak! Ponieważ, każdy z przyszłych studentów już podczas rekrutacji może wybrać formę kształcenia i skorzystać z edukacji na uczelni lub za pośrednictwem Internetu. Nauka na Uczelni lub przez Internet przebiega podobnie, jak kształcenie na miejscu, w salach wykładowych. Ponieważ, o określonej godzinie student łączy się z salą wykładową i na żywo bierze udział w ćwiczeniach lub wykładach. Dedykowana platforma WSZIP pozwala mu na dostęp do materiałów dydaktycznych oraz na kontakt z wykładowcami.

Jak wyglądają studia zaoczne na kierunku Pedagogika w WSZIP?

Studia pedagogiczne w trybie niestacjonarnym spełniają wymogi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod względem ilości zajęć dydaktycznych. Program nauczania przewiduje zarówno przedmioty ogólne i kierunkowe.

 

Niezależnie od sposobu realizacji nauki, zarówno studenci on-line, jak i uczęszczający na wykłady fizycznie, zapoznają się z wiedzą teoretyczną i praktyczną m. in. z zakresu dydaktyki ogólnej, emisji i higieny głosu, socjologii, psychologii klinicznej i ogólnej czy technologii informatycznych oraz zagadnień filozofii i etyki.

Specjalności odpowiadające zapotrzebowaniu społecznemu

Otwieramy świat możliwości – nasze motto określa podejście Zespołu WSZIP do zagadnień związanych z edukacją. Ponieważ chcemy kształcić przyszłych profesjonalistów w zawodach adekwatnych do potrzeb współczesnych społeczeństw. Dlatego wzbogaciliśmy ofertę obejmującą studia zaoczne o kierunku Pedagogika o nowe specjalności. Do naszych dotychczasowych, cieszących się niezmiennie dużym zainteresowaniem studentów – Resocjalizacji z Elementami Kryminologii i Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, dodaliśmy nowe: Edukator i Animator Kreatywny Czasu Wolnego z Arteterapią, Pedagogika Zdrowia z Profilaktyką Społeczną, ale również Resocjalizacja z Terapią Uzależnień oraz Terapia Pedagogiczna.

Jasne i przejrzyste zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna odbywa się podobnie, jak rekrutacja na innych naszych kierunkach. Zdecydowaliśmy, że przyjęcia przebiegają bez egzaminów wstępnych. W związku z czym, o przyjęciu na dany kierunek decyduje kolejność podpisania umowy z uczelnią. Ponieważ rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu miejsc wolnych. Przewidujemy możliwość zarezerwowania miejsca na danym kierunku za pomocą formularza online, który dostępny jest poniżej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych