Studia jednolite magisterskie

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Promocja
STUDIA 800 zł TANIEJ
do 18 września 2021 r.
Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia przez Internet
lub na Uczelni

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Zasady rekrutacji na pięcioletnie jednolite studia magisterskie:

  • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
  • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
  • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
  • rekrutacja zimowa trwa od listopada do lutego lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
  • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
 
 Wymagane dokumenty
 Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni)    POBIERZ                 
 Świadectwo dojrzałości  (kserokopia, oryginał do wglądu)
lub ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE wyniku egzaminu maturalnego
Jedną kolorową fotografię (37 x 52mm) oraz fotografię cyfrową o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

 

CZESNE ZA STUDIA:

10 rat 2 raty 1 rata
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

I rok 505 zł   550 zł 2 465 zł   2 690 zł 4 810 zł   5 260 zł
II rok 550 zł 2 690 zł 5 260 zł
III rok 550 zł 2 690 zł 5 260 zł
IV rok 550 zł 2 690 zł 5 260 zł
 V rok 550 zł 2 690 zł 5 260 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę


Od nowego roku akademickiego 2019/2020 Uczelnie które spełniają warunki określone w Ustawie 2.0 mogą prowadzić studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (5 lat).
Nasza Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć na w.w. kierunku studiów.
Studia jednolite magisterskie, czas trwania 5 lat/ 10 semestrów | kierunek nauczycielski.

Studia pedagogiczne

Nasza uczelnia kształci studentów od ponad dwudziestu trzech lat, oferując niezmiennie zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, która przydatna jest w późniejszym życiu zawodowym absolwentów. Dlatego też, obecnie proponujemy kształcenie na studiach I i II stopnia, na studiach jednolitych, a także na studiach podyplomowych.

Dlaczego Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna?

Studia pedagogiczne wpisują się w naszą koncepcję popularyzacji zawodów niezbędnych dla kształtowania przyszłego odpowiedzialnego, wykształconego i stabilnego społeczeństwa. Dlatego z jednej strony uruchomienie kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna to nasz wkład w wysoko rozwiniętą populację poprzez kształcenie przyszłych wykwalifikowanych pedagogów, z drugiej – umożliwienie młodym ludziom osiągnięcie własnych celów związanych z edukacją wyższą i odpowiedź na ich potrzebę wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klas I-III szkoły podstawowej).

Studia pedagogiczne przez Internet lub na Uczelni – czy to możliwe?

W Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości – tak! Ponieważ, każdy z przyszłych studentów już podczas rekrutacji może wybrać formę kształcenia i skorzystać z edukacji na uczelni lub za pośrednictwem Internetu. Nauka na Uczelni lub przez Internet przebiega podobnie, jak kształcenie na miejscu, w salach wykładowych. Ponieważ, o określonej godzinie student łączy się z salą wykładową i na żywo bierze udział w ćwiczeniach lub wykładach. Dedykowana platforma WSZIP pozwala mu na dostęp do materiałów dydaktycznych oraz na kontakt z wykładowcami.

Jak wyglądają studia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w WSZIP?

Studia pedagogiczne spełniają wymogi Ministerstwa Edukacji i Nauki pod względem ilości zajęć dydaktycznych. Program nauczania przewiduje zarówno przedmioty ogólne i kierunkowe.

Niezależnie od sposobu realizacji nauki, zarówno studenci on-line, jak i uczęszczający na wykłady fizycznie, zapoznają się z wiedzą teoretyczną i praktyczną m. in. z zakresu przygotowania psychologiczno – pedagogicznego, przygotowania merytorycznego nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej, wsparcia rozwoju dzieci, metodyki poszczególnych grup zajęć.

Jasne i przejrzyste zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna odbywa się podobnie, jak rekrutacja na innych naszych kierunkach. Zdecydowaliśmy, że przyjęcia przebiegają bez egzaminów wstępnych. W związku z czym, o przyjęciu na dany kierunek decyduje kolejność podpisania umowy z uczelnią. Ponieważ rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu miejsc wolnych. Przewidujemy możliwość zarezerwowania miejsca na danym kierunku za pomocą formularza online, który dostępny jest poniżej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych