Studia inżynierskie

...otwieramy świat możliwości
Zapisując się do 22 kwietnia 2018r.
Na 22 lata WSZIP Fundacja Szkolna sfinansuje Tobie OSTATNI SEMESTR STUDIÓW! 

Studia inżynierskie …tylko WSZIP
Nasze innowacyjne przyszłościowe programy akademickie dla kierunków o profilu praktycznym są poświęcone stworzeniu umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu!
Nasze programy są po to, aby pomóc naszym Studentom stać się bardziej konkurencyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej.
Umiejętności zawodowe są najważniejsze na rynku pracy!
Studia inżynierskie trwają 3,5 roku, czyli 7 semestrów. Kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.
O przyjęcie na studia inżynierskie ubiegać mogą się kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości.

Zapraszamy do rejestracji on-line!

 STUDIA INŻYNIERSKIE

W ramach prowadzonych zajęć na studiach I stopnia (inżynierskich) na kierunku Zarządzanie oferujemy następujące specjalności:

Inżynieria Jakości Inżynieria Procesu Inżynieria Logistyki Marketing Interaktywny Inżynieria Zarządzania Proj…

DLACZEGO STUDIA INŻYNIERSKIE?

Program studiów inżynierskich w WSZIP skupia swoją uwagę nie tylko na przekazywaniu ogólnej i specjalistycznej wiedzy, ale zapewnia również wszechstronne wykształcenie z zakresu zarządzania, finansów i rachunkowości. Dzięki temu, absolwent studiów inżynierskich będzie nie tylko znakomicie przygotowanym do zawodu, ale stanie się również elastycznym i mobilnym pracownikiem, potrafiącym doskonale odnaleźć się na turbulentnym rynku pracy.

JAK STUDIUJEMY NA STUDIACH INŻYNIERSKICH?

Liczba zajęć dydaktycznych w trybie niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

 

Zasady rekrutacji na studia inżynierskie:

  • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
  • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
  • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
  • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
 
 Wymagane dokumenty
 Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni)                     POBIERZ
 Świadectwo dojrzałości
(kserokopia, oryginał do wglądu)
 Zaświadczenie lekarskie
(na podstawie skierowania Uczelni)*
 Dowód osobisty do wglądu
 Dwie jednakowe fotografie (37 x 52mm)

 

GWARANCJA STUDIOWANIA

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 Z DNIA  12.08.1996r.

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  I  SPORTU  Nr DSW-3-4003/833/EK/REJ.103/05 Z DNIA 05.10.2005r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych