TANIEC W EDUKACJI | Na Uczelni

od 300 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Na Uczelni

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest do nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach, animatorów kultury, pracowników ośrodków szkolno-wychowawczych, domów kultury oraz absolwentów uczelni różnych specjalności, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

LICZBA GODZIN:
350 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Teoria i metodyka tańca ludowego
 2. Teoria i metodyka tańca towarzyskiego
 3. Podstawy klasyki baletowej z elementami rytmiki
 4. Wybrane elementy etnografii
 5. Propedeutyka tańca ludowego
 6. Propedeutyka tańca towarzyskiego
 7. Teoria i metodyka tańca współczesnego
 8. Elementy terapii przez ruch z wykorzystaniem środków ruchowych przy muzyce
 9. Elementy pedagogiki zabawy
 10. Teoria i metodyka tańców integracyjnych
 11. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 4500 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych