fbpx

MUZYKA – NAUCZANIE MUZYKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

Rozpoczęcie zajęć
11 września 2022 r.

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Opłaty za studia rozpoczynające się w październiku 2022 r.

Rabat otrzymasz od razu!

Pierwsze 3 raty czesnego
gratis (0 zł) …pokrywa

PROMOCJA

Czesne za studia: 4550 zł 3900 zł 3510 zł Tylko teraz
Dodatkowe -10%
dla pierwszych 10 osób

Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat 0%

0ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych licencjackich i magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, a także do czynnych nauczycieli, pragnących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć muzyki w szkole.
CEL STUDIÓW: przygotowanie nauczycieli do prowadzenia przedmiotu muzyka w szkole oraz zajęć muzycznych w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach i domach kultury. Studia dostarczą m.in.: wiedzę z zakresu muzyki, podstaw gry na instrumencie, doskonalenie umiejętności współpracy ze środowiskiem

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.Studenci są zobowiązani do odbycia, w trakcie studiów, praktyki pedagogicznej w wybranej przez siebie szkole.

LICZBA GODZIN:
370 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Analiza dzieł muzycznych.
 2. Edukacja z zakresu wiedzy o sztuce z elementami estetyki.
 3. Emisja i higiena głosu.
 4. Historia muzyki z literaturą muzyczną.
 5. Kształcenie słuchu.
 6. Kultura słowa.
 7. Metodyka nauczania muzyki.
 8. Pedagogiczne konteksty komunikacji.
 9. Podstawy nauki gry na instrumentach.
 10. Problemy etyczne w muzyce i prawa autorskie.
 11. Prowadzenie chórów i zespołów instrumentalnych.
 12. Psychopedagogika twórczości.
 13. Rola kultury i sztuki w życiu człowieka.
 14. Taniec i ruch.
 15. Technologie informatyczne i multimedialne w muzyce.
 16. Teoria muzyki z harmonią.
 17. Praktyka pedagogiczna.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia podyplomowe na Uczelni lub przez Internet …tylko WSZIP

Nasze innowacyjne przyszłościowe programy akademickie dla kierunków o profilu praktycznym są poświęcone stworzeniu umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu!
Nasze programy są po to, aby pomóc naszym Słuchaczom stać się bardziej konkurencyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej.
Umiejętności zawodowe są najważniejsze na rynku pracy!

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych