MUZYKA – NAUCZANIE MUZYKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

od 280 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych licencjackich i magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, a także do czynnych nauczycieli, pragnących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć muzyki w szkole.
CEL STUDIÓW: przygotowanie nauczycieli do prowadzenia przedmiotu muzyka w szkole oraz zajęć muzycznych w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach i domach kultury. Studia dostarczą m.in.: wiedzę z zakresu muzyki, podstaw gry na instrumencie, doskonalenie umiejętności współpracy ze środowiskiem

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.Studenci są zobowiązani do odbycia, w trakcie studiów, praktyki pedagogicznej w wybranej przez siebie szkole.

LICZBA GODZIN:
370 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Analiza dzieł muzycznych.
 2. Edukacja z zakresu wiedzy o sztuce z elementami estetyki.
 3. Emisja i higiena głosu.
 4. Historia muzyki z literaturą muzyczną.
 5. Kształcenie słuchu.
 6. Kultura słowa.
 7. Metodyka nauczania muzyki.
 8. Pedagogiczne konteksty komunikacji.
 9. Podstawy nauki gry na instrumentach.
 10. Problemy etyczne w muzyce i prawa autorskie.
 11. Prowadzenie chórów i zespołów instrumentalnych.
 12. Psychopedagogika twórczości.
 13. Rola kultury i sztuki w życiu człowieka.
 14. Taniec i ruch.
 15. Technologie informatyczne i multimedialne w muzyce.
 16. Teoria muzyki z harmonią.
 17. Praktyka pedagogiczna.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia podyplomowe przez Internet lub na Uczelni …tylko WSZIP

Nasze innowacyjne przyszłościowe programy akademickie dla kierunków o profilu praktycznym są poświęcone stworzeniu umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu!
Nasze programy są po to, aby pomóc naszym Słuchaczom stać się bardziej konkurencyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej.
Umiejętności zawodowe są najważniejsze na rynku pracy!

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 4200 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych