NAUCZANIE MUZYKI W SZKOLE | Na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Na Uczelni lub przez Internet

Ilość semestrów: 3

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych licencjackich i magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, a także do czynnych nauczycieli, pragnących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć muzyki w szkole.
CEL STUDIÓW: przygotowanie nauczycieli do prowadzenia przedmiotu muzyka w szkole oraz zajęć muzycznych w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach i domach kultury. Studia dostarczą m.in.: wiedzę z zakresu muzyki, podstaw gry na instrumencie, doskonalenie umiejętności współpracy ze środowiskiem

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

CZAS TRWANIA: studia trwają trzy semestry (350 godzin). Studenci są zobowiązani do odbycia, w trakcie studiów, praktyki pedagogicznej w wybranej przez siebie szkole.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Analiza dzieł muzycznych.
 2. Edukacja z zakresu wiedzy o sztuce z elementami estetyki.
 3. Emisja i higiena głosu.
 4. Historia muzyki z literaturą muzyczną.
 5. Kształcenie słuchu.
 6. Kultura słowa.
 7. Metodyka nauczania muzyki.
 8. Pedagogiczne konteksty komunikacji.
 9. Podstawy nauki gry na instrumentach.
 10. Problemy etyczne w muzyce i prawa autorskie.
 11. Prowadzenie chórów i zespołów instrumentalnych.
 12. Psychopedagogika twórczości.
 13. Rola kultury i sztuki w życiu człowieka.
 14. Taniec i ruch.
 15. Technologie informatyczne i multimedialne w muzyce.
 16. Teoria muzyki z harmonią.
 17. Praktyka pedagogiczna.

Zapisz się teraz: on-line  24h/dobę

Studia podyplomowe na Uczelni lub przez Internet …tylko WSZIP

Nasze innowacyjne przyszłościowe programy akademickie dla kierunków o profilu praktycznym są poświęcone stworzeniu umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu!
Nasze programy “hybrydowego studiowania” są po to, aby pomóc naszym Studentom stać się bardziej konkurencyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej.
Umiejętności zawodowe są najważniejsze na rynku pracy!

Opłaty

Czesne: 3135 zł 3285 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych