Jak zdobyć kwalifikacje nauczycielskie? - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Jak zdobyć kwalifikacje nauczycielskie?

Zawód nauczyciela wiąże się z powołaniem, poczuciem misji i… koniecznością zdobycia stosownych kwalifikacji nauczycielskich. Co więcej, kwalifikacje te są zwykle podzielone na kilka etapów. Oznacza to, że celem tego etapu kształcenia jest możliwość prowadzenia zajęć na etapie przedszkolnym, szkoły podstawowej, szkoły średniej itd.

Co zrobić, by zostać nauczycielem?

Chcąc zostać nauczycielem, trzeba zdobyć wykształcenie wyższe i mieć odpowiednie kwalifikacje nauczycielskie. Oczywiście kierunek podjętych studiów musi być zgodny z tym, czego dana osoba chce nauczać. Jeśli więc kandydat na nauczyciela chce zostać np. polonistą, musi zdobyć wykształcenie polonistyczne o profilu nauczycielskim. I tu ważna uwaga: wiele uczelni takich studiów zwyczajnie nie prowadzi. Dlatego wystarczy zdobyć tytuł magistra w wybranej dziedzinie, a następnie przejść przez studia pedagogiczne. Konieczne jest również odbycie kilkutygodniowej praktyki w szkole. Dopiero wtedy kandydat na nauczyciela staje się pełnoprawnym nauczycielem.

Kwalifikacja dla nauczyciela — jak wygląda?

Wspomniane studia pedagogiczne nie są wyłącznie formalnością. To ściśle zdefiniowany tok nauczania, w którego trakcie kandydat na nauczyciela zapoznaje się ze specyfiką pracy w szkolnictwie. Studia te trwają co najmniej 270 godzin i obejmują tematykę pedagogiki, psychologii i metod nauczania. Co ciekawe, ostatnie lata przyniosły szereg zmian w trybach nauczania, które — uwaga — dotknęły również podyplomowych studiów pedagogicznych. Aby posiadać kwalifikacje nauczycielskie, nie trzeba już podejmować studiów stacjonarnych. Coraz więcej uczelni organizuje takie zajęcia w formie e-learningu, zapewniając możliwość elastycznego dostosowywania programu zajęć do grafiku przyszłego nauczyciela.

Zdalne studia z pedagogiki — dlaczego warto?

Nauka zdalna to idealne rozwiązanie dla osób, które mają napięty grafik. Osoby chcące zostać nauczycielami korzystają z różnych szkoleń, kursów, a także pracują zawodowo. To oznacza, że pedagogika w trybie zdalnym jest dla nich jedynym rozwiązaniem. Co ważne, zajęcia realizowane w ten sposób można odbyć w dowolnym momencie. Dzięki tak elastycznej formie prowadzonych spotkań dana osoba nie musi czekać na zebranie się całej grupy lub na ściśle wytyczony termin rozpoczęcia studiów. Należy jednak pamiętać, że wszystko zależy tu od polityki przyjętej przez uczelnię.

Reasumując, podyplomowe studia z pedagogiki to świetne rozwiązanie dla przyszłych nauczycieli, którzy nie zawsze mogą skorzystać ze stacjonarnego trybu nauczania.

 

Artykuł ma charakter blogowy i nie stanowi oferty studiów WSZIP.

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych