Wykład dr Giuditty Pezzotta - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Wykład dr Giuditty Pezzotta

W dniu 11 maja 2024 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu odbył się wykład zatytułowany Servitization of manufacturing. The driving forces behind the service growth. Wykład poprowadziła dr Giuditta Pezzotta, Profesor Uniwersytetu w Bergamo Wydziału Zarządzania i Inżynierii Przemysłowej.

W wydarzeniu uczestniczyli Studenci drugiego roku kierunków: Zarządzanie oraz Inżynieria Zarządzania. Wykład, który dotyczył procesów przekształcania działalności produkcyjnej poprzez rozwój usług, spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Podczas prezentacji Pani Profesor omówiła kluczowe czynniki napędzające wzrost sektora usługowego oraz znaczenie integracji usług z produkcją.

Pani Profesor Giuditta Pezzotta prowadzi szeroko zakrojoną działalność naukowo-badawczą, koncentrując się na projektowaniu, inżynierii i zarządzaniu systemami produktowo-usługowymi oraz modelowaniu i symulacji procesów produkcji i świadczenia usług. Jest autorką ponad 100 recenzowanych artykułów opublikowanych w prestiżowych czasopismach oraz licznych materiałów konferencyjnych. Od 2019 roku współkoordynuje Special Interest Group (SIG) w zakresie projektowania, inżynierii i zarządzania systemami usługowymi IFIP. Ponadto jest członkiem Komitetu Naukowego „Centro interuniversitario di ricerca sull’innovazione e la gestione dei servizi nelle imprese industriali” – Międzyuczelnianego ośrodka badawczego zajmującego się innowacjami i zarządzaniem usługami w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Organizacja tego wykładu była ważnym krokiem w umiędzynarodowieniu procesu kształcenia na naszej Uczelni, podkreślającym znaczenie omawianej problematyki w kontekście współczesnych wyzwań zarządzania i produkcji.

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych