WSZiP OTRZYMAŁA POZYTYWNĄ OCENĘ PROGRAMOWĄ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

Miło nam poinformować, że Wydział Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej do kształcenia na kierunku Zarządzanie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni stwierdziło, że Wydział Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia studiów na kierunku Zarządzanie pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

 

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych