Poradnik metodyczny dla Studentów - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Poradnik metodyczny dla Studentów

Z przyjemnością informujemy o nowym, kompleksowym opracowaniu pt.: „Podstawy Badań Empirycznych i Zasady Przygotowania Prac Dyplomowych” autorstwa znakomitego wykładowcy WSZIP – Prof. zw. dra hab. inż. Franciszka Mroczko.
Ten przewodnik jest niezbędnym źródłem dla wszystkich, którzy chcą zgłębić tajniki procesu badawczego i perfekcyjnie przygotować swoje prace dyplomowe.

Zakres tematyczny opracowania:

 • Proces badawczy
 • Temat pracy dyplomowej
 • Przedmiot i cel pracy
 • Naukowe problemy badawcze
 • Zmienna zależna i niezależna w badaniach naukowych
 • Hipotezy badawcze (naukowe)
 • Metody, techniki i narzędzia badawcze
 • Badania ilościowe
 • Badania jakościowe
 • Metody badań ankietowych
 • Kwestionariusz ankiety
 • Typologia ankiet
 • Rodzaje pytań stosowanych w kwestionariuszu
 • Podstawowe elementy ankiety
 • Dobór próby badawczej
 • Opracowanie i prezentacja wyników badań

To kompendium wiedzy obejmuje wszystkie niezbędne aspekty przygotowywania prac dyplomowych, od wyboru tematu po analizę i prezentację wyników. Skorzystajcie z tego cennego źródła wiedzy!
Opracowanie dostępne w wersji elektronicznej na stronie Wydawnictwa WSZiP – https://wwszip.pl/wydawnictwo-uczelniane/publikacje-wszip/

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych