UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WSZiP – 2 grudnia 2017 r. (sobota)

Informujemy, iż w dniu 2 grudnia 2017 r. (sobota) o godzinie 12:00 w Auli WZiA,
ul. 1 Maja 131, odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom studiów wyższych, którzy w 2017 roku ukończyli studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości.

Osoby odbierające dyplomy prosimy o skontaktowanie się z właściwym dla danego kierunku Dziekanatem, w celu potwierdzenia przybycia. Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w uroczystości jest wcześniejszy odbiór odpisu dyplomu.

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych