Studia przyszłości związane z ochroną środowiska - dlaczego warto? - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Studia przyszłości związane z ochroną środowiska – dlaczego warto?

Czy studia związane z ochroną środowiska są dobrą inwestycją w przyszłość? Biorąc pod uwagę dzisiejsze realia w zakresie zmian klimatu, przeobrażeń geopolitycznych, a także postępu technologicznego i związanych z nim szans oraz zagrożeń, trzeba obiektywnie przyznać, że tak.

Zmiany, perspektywy, szanse i zagrożenia

Szeroko pojęta inżynieria środowiska, którą wykładamy na naszej uczelni, to coś więcej, niż tylko umiejętność „technologicznej” odpowiedzi na zagrożenia środowiskowe. Nasza uczelnia skupia swoje wysiłki na tym, aby jej absolwent kompleksowo rozumiał dzisiejsze realia. Zadania przed nim stawiane, nie będą wcale takie łatwe. Do jego obowiązków będzie należało dobieranie, konsultowanie i wdrażanie rozwiązań prośrodowiskowych, przy czym osoba ta będzie musiała brać pod uwagę inne czynniki, w tym problemy socjalne, ekonomiczne i produkcyjne. W dzisiejszych czasach ochrona środowiska nie spłyca się już tylko do kontroli CO2, lecz również do konstruktywnego zarządzania zasobami i inteligentnego wdrażania nowych rozwiązań ekologicznych.

Perspektywy pracy

Specjalista z zakresu ochrony środowiska może działać na wielu różnych płaszczyznach zawodowych. Może on stać się członkiem zespołów rządowych i pozarządowych, a także pracownikiem administracji państwowej. Inżynieria środowiska daje również przepustkę do pracy w podmiotach wyspecjalizowanych w zakresie działań prośrodowiskowych. Mało tego! Nasi absolwenci niejednokrotnie stają się wysoko cenionymi specjalistami z zakresu wdrażania rozwiązań chroniących środowisko. Często znajdują oni pracę w dużych firmach produkcyjnych, a nawet konsorcjach, których celem jest dostosowanie się do nowych realiów panujących w światowej gospodarce.

Przyjęte cele i ich realizacja

Nasze studia budują w człowieku odpowiedzialność za to, co dzieje się w nowoczesnym świecie. Nasi słuchacze to osoby, które są ukierunkowywane w sposób wielokierunkowy i wielopłaszczyznowy. To dlatego w naszym programie nie brakuje zagadnień związanych z (ekonomiczną) gospodarką odpadami, zarządzaniem przedsiębiorstwem, czy też szeroko pojętą ekonomią. Wszystko po to, aby ochrona środowiska przyniosła korzyści zarówno dla flory i fauny, jak i dla człowieka, w których obrębie musi on funkcjonować. I tak właśnie należy rozumieć nowoczesną ekologię.

Reasumując, nasi studenci kierunków prośrodowiskowych to osoby przygotowane do pracy w wielu różnych specjalnościach. Co więcej, są to kreatywni specjaliści, którzy są zdolni do wdrażania swoich indywidualnych pomysłów.

 

Artykuł ma charakter blogowy i nie stanowi oferty studiów WSZIP.

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych