Studia pedagogiczne w WSZIP - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Studia pedagogiczne w WSZIP

STUDIA PEDAGOGICZNE W WSZIP

Studia pedagogiczne – na czym się skupiają?
Studia pedagogiczne licencjackie I stopnia pozwalają na zdobycie kwalifikacji z zakresu nauk pedagogicznych zajmujących się mechanizmami kształcenia i wychowywania człowieka pod kątem psychicznym, biologicznych, jak i społecznym. Studia mają charakter interdyscyplinarny – łączą w sobie wiedzę z różnych dziedzin nauki, co pozwala na zdobycie szerokiego zakresu wiedzy o rozwoju człowieka.

Dziewczyna przed komputeremStudia pedagogiczne WSZIP – co warto wiedzieć?
Studia pedagogiczne licencjackie na Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości oparte są na innowacyjnych programach kształcenia, które pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Stwarzają one możliwość rozwoju w zakresie nauki o kształceniu i wychowywaniu człowieka. Ponadto program dostosowany jest do indywidualnych potrzeb studentów – zapisując się na studia wybierana jest specjalność. Możliwe jest zdecydowanie się na następujące specjalności:

  • Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
    •    Terapia Pedagogiczna
    •    Resocjalizacja Wybór specjalności pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu materiału, który najbardziej odpowiada preferencjom, oczekiwaniom i planom na przyszłość Studentów. Dzięki temu stanie się on konkurencyjny na rynku pracy i będzie mógł realizować swoje plany zawodowe. Studia licencjackie na WSZIP trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Więcej informacji na temat programu i wymagań dotyczących studiów pedagogicznych na WSZIP można znaleźć pod adresem https://wwszip.pl/studia-licencjackie/pedagogika/.Studia pedagogiczne – jak wyglądają i z czego się składają?
    Studia pedagogiczne w trybie niestacjonarnym prowadzone przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości są prowadzone zgodnie z aktualnymi normami określonymi przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. Obejmują one wyznaczoną ilość zajęć dydaktycznych z przedmiotów ogólnych, kierunkowych i tych dotyczących wybranej specjalności. Program nauczania obejmuje także przedmioty dodatkowe wybierane przez studentów. Ukończone studia pedagogiczne – co umożliwiają?
    Ukończenie studiów pedagogicznych licencjackich umożliwia podjęcie pracy wychowawczej, terapeutycznej, socjalnej lub opiekuńczej. Absolwenci specjalności z zakresu mogą podejmować pracę na stanowisku nauczyciela-pedagoga, nauczyciela-wychowawczy czy nauczyciela terapeuty pedagogicznego w jednostkach kształcenia na poziomie przedszkolnym i poziomie szkół podstawowych, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, domach pomocy społecznej czy schroniskach dla bezdomnych, przemocy i samotnych matek.
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych