Studia pedagogiczne a rozwój kompetencji miękkich - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Studia pedagogiczne a rozwój kompetencji miękkich

W ogłoszeniach o pracę często pojawia się wymóg posiadania kompetencji twardych, lecz pracodawcy zwracają również uwagę na kompetencje miękkie. Drugie z wymienionych zdobywa się przez całe życie, można je też nabyć, wybierając odpowiedni kierunek studiów. W jaki sposób studia pedagogiczne pomagają rozwijać kompetencje miękkie?

Czym są kompetencje miękkie?

Kompetencje miękkie, w przeciwieństwie do kompetencji twardych, nie są mierzalne. Zalicza się do nich między innymi:

  • umiejętność zachowania się w poszczególnych sytuacjach,
  • zdolność podejmowania decyzji,
  • umiejętność rozmowy z innymi,
  • integracja z ludźmi w różnym wieku, z różnych grup społecznych,
  • umiejętność odnalezienia się w nowej sytuacji.

Kompetencje miękkie są bardzo cenione przez pracodawców, gdyż znacząco ułatwiają wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych. Co ciekawe, wymagają ich przedsiębiorcy działający w różnych branżach, jednak są one szczególnie istotne w przypadku osób, które pracują z innymi ludźmi, wchodząc z nimi w pewne interakcje.

Studia pedagogiczne a kompetencje miękkie

Studia licencjackie z pedagogiki pozwalają zdobyć wiedzę teoretyczną z zakresu rozwoju czy wychowania dziecka, jednak w znaczący sposób wpływają także na posiadane kompetencje miękkie. Podstawą są tutaj liczne praktyki, jakie musi odbyć student, aby uzyskać dyplom. Podczas nich uczy się:

  • pracować w grupie,
  • opracowywać kreatywne rozwiązania,
  • współpracować z osobami w różnym wieku, przede wszystkim z dziećmi,
  • poruszać trudniejsze tematy w rozmowie z rodzicami podopiecznych,
  • efektywnie zarządzać czasem.

Pedagogika studia to także kierunek, który uczy empatii i odpowiedniego podejścia do osób borykających się z różnego rodzaju problemami natury zdrowotnej czy rodzinnej.

Kompetencje miękkie do pracy w szkole i nie tylko

Kompetencje miękkie przydają się przede wszystkim osobom, które po studiach pedagogicznych chcą podjąć zatrudnienie w placówkach wychowawczych i edukacyjnych. Niemniej jednak umiejętności zdobyte podczas staży oraz zajęć o profilu praktycznym przydadzą się także w każdej innej branży. Trudno o inny kierunek, który dawałby takie możliwości w tym zakresie. Pedagog, pracując z dziećmi, lecz również ich rodzicami, osobami chorymi czy w pewien sposób wykluczonymi musi posiadać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też szereg kompetencji miękkich. Warto pamiętać, że każdy posiada przynajmniej część tych umiejętności, jednak to od nas zależy, w jaki sposób będziemy je rozwijać, dając sobie jednocześnie lepsze szanse na pozyskanie zatrudnienia.

 

 

 

Artykuł ma charakter blogowy i nie stanowi oferty studiów WSZIP.

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych